Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Page 2 of 15 | Stenco

sequera-CAT-1280x853.jpeg
23 November, 2023

by Stencoadmin

🎯 Tot i les últimes pluges a diverses zones d’Espanya, masses embassaments segueixen molt baixos en altres zones que no plou o no plou suficient, amb mínims del 19% a Guadalquivir i a Catalunya, seguint en una important Sequera perllongada de 3 anys i seguim a zones amb Escassetat d’Aigua en estat d’Alerta i fins i tot d’Emergència.

💧L’Escassetat, coneguda com a sequera hidrològica, està relacionada amb els possibles problemes d’atenció de les demandes.

A Catalunya segueix sense ploure, i els embassaments del Ter i Llobregat no arriben al 19%.Una gran part de les conques internes de Catalunya i la província de Barcelona, tal com ha informat l’ACA, estan a punt de passar a l’estat actual de Excepcionalitat al de pre Emergència, com a pas previ a curt termini al de Emergència que suposaria:

📌Passar d’una reducció del 15% al 25% per a usos industrials

📌Passar d’una reducció del 40% al 80% per a reg agrícola

📌Passar d’una reducció del 30% al 50% per a usos ramaders

📌Passar del 15% al 25% per a altres usos recreatius

Segurament es complementarà amb reduccions de pressió d´aigua i alguna restricció horària en zones urbanes; i no es descarta la possibilitat de transportar aigua amb vaixells al port de Barcelona com l’any 2008.

!És la pitjor Sequera des que es deposa de dades, fa més de 113 anys!

💪🏻Tots els consumidors d’aigua (ciutadans, agricultors, empresaris, industrials, entitats, administracions, etc.) hem de ser encara més conscients de la situació actual i fer un consum i ús molt més eficient de l’aigua💧

  ✅🔄♻️ A Stenco i al Grup MTA, disposem d’Experiència i Referències en Tractaments i Tecnologies per aplicar per a un Ús Eficient de l’Aigua i/o per Reciclar-la per tornar-la a Reutilitzar en Indústries, Hotels, Habitatges o en qualsevol Activitat Econòmica que utilitzi Aigua i/o preparar un Pla d’Estalvi d’Aigua 💧💧

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/equipos-tratamiento-agua/

electrodesionitzador1-1280x2116.jpg
8 November, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5 m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯En aquest cas, el nostre client és un important grup empresarial que desenvolupa solucions en energies renovables, ubicat al nord d’Espanya, que necessitava una aigua desionitzada per al seu procés productiu:

📌Stenco va dissenyar, fabricar i instal·lar un Sistema de Tractament per produir Aigua Desmineralitzada, en aquesta ocasió per poc cabal però amb l’objectiu d’obtenir una aigua de molt elevada qualitat, donant compliment als requisits del client amb valors de conductivitat < 0,1 µS/cm i sílice < 10 ppb

📌El Sistema de Tractament complet va constar de les següents Equips:

-Equip Descalcificador Dúplex amb sistema de regeneració amb alternança de servei

-Equip d’Osmosi Inversa (OI) amb pretractament complet

-Equip d’Electrodesionització (EDI), amb una producció de 2,5 m3/h, obtenint una recuperació del 95%

📌El Quadre de Control de tot el Sistema de Tractament disposa d’un sistema de control i gestió remot a través de la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

📌El Dep. d’Enginyeria de Stenco va dissenyar i adaptar tots aquests Equips de Tractament a totes les necessitats requerides pels nostres clients

📌L’abast dels nostres serveis ha inclòs el disseny, el subministrament de tots els Equips i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻En aquesta publicació volem destacar l’Electrodesionització (EDI), que combina dues tècniques contrastades per a la purificació de l’aigua com són l’Electrodiàlisi i l’Intercanvi Iònic i no és tan habitual la seva utilització com la resta d’Equips de tractament instal·lats:

📍L’EDI és capaç d’eliminar les sals dissoltes presents a l’aigua amb un baix consum energètic i sense la necessitat de fer servir reactius químics regenerants. El resultat és una aigua de qualitat elevada produïda en continu

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅!Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

9 October, 2023

by Stencoadmin

📣**Aspectes tècnics importants complementaris al RD 487/2022**

🎯S’acaba de publicar l’actualització de la Norma UNE 100030:2023 de Prevenció i Control de Legionella, en la que STENCO ha participat activament en la seva elaboració, dins del Grup de Treball num.12 del Comitè Tècnic de Normalització 100 d’UNE.

Les novetats d’aquesta Norma actualitzada són:

📌Revisió de tots els articles i annexos

📌Tots els annexos passen a ser normatius

📌Nou annex, Excel adjunt molt elaborat i nova sistemàtica d´Avaluació del Risc

📌Nou annex d’elaboració i desenvolupament del PSL

📌Proposta d’anàlisis mínimes de Legionella en un PSL

📌Protocols estàndards de L+D amb hipoclorit sòdic

📌Nou annex del perfil professional del responsable tècnic, incloent formació

📌Temari i durada nous cursos d’Operacions Menors

👉🏻Aquesta actualització era necessària, per complementar aspectes tècnics molt importants, no desenvolupats al RD 487/2023, que el titular de les múltiples instal·lacions de risc (aigua sanitària, risc, fonts ornamentals, rentat de vehicles, nebulitzadors, torres de refrigeració , etc.) i el sector professional disposi d’uns bons criteris comuns aplicables.

📲 Article Tècnic d’anàlisi i valoració de la Norma UNE 100030:2023

ℹ️Comprar la Norma a AENOR: https://tienda.aenor.com/

image001-1280x461.jpg
9 October, 2023

by Stencoadmin

🎯En aquesta ocasió, volem comunicar la darrera inversió mediambiental realitzada a la nostra seu principal fa uns mesos, en instal·lar plaques fotovoltaiques a la part superior de les nostres oficines, laboratoris, fàbrica i magatzems.

Els principals avantatges de la instal·lació de les plaques solars són:

📌És una energia respectuosa amb el Medi Ambient

📌No genera cap emissió contaminant

📌És una font d’energia inesgotable i renovable

📌És la font d’energia més barata

📌Estalvi a la factura d’electricitat per autoconsum

👉🏻L’ONU disposa de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un paquet d’accions que busquen afavorir la societat, el planeta i la prosperitat. L’Agenda planteja 17 objectius amb 169 metes de caràcter integrat i indivisible que comprenen les esferes econòmica, social i ambiental. Recentment es va complir el 8è aniversari dels ODS.

Entre aquests objectius, el número 7 es fixa a «Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna», i entre els seus Metes, hi ha «augmentar considerablement la proporció d’energia renovable en el conjunt de fonts energètiques».

💪🏻! Molt contents d’aportar el nostre granet de sorra, i seguir realitzant millores i inversions relacionades amb el Medi Ambient, alineat amb els ODS, els nostres Valors empresarials i el nostre Sistema de Gestió Mediambiental Certificat segons la ISO 140001!

🎯Aquesta instal·lació ens ha permès disposar del 50% de l’electricitat consumida a les nostres instal·lacions mitjançant autoconsum generat per energia solar🌞

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅!Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, amb el menor impacte mediambiental!

ℹ️Més info: https://www.youtube.com/watch?v=09Z4BVYYZ4k&feature=youtu.be

13 September, 2023

by Stencoadmin

*Nou Reial Decret 3/23 Aigua Consum Humà*

Tal com ja hem informat àmpliament, el Ministeri de Sanitat va publicar el 10 de gener el Reial decret 3/2023 que va entrar en vigor l’11 de gener del 2023.

La revista TecnoAqua, referent del sector, ha volgut entrevistar Susana Egido, la Directora Tècnica del nostre Laboratori, expert en anàlisi d’aigües de consum humà, per saber la seva opinió sobre la nova legislació després de 20 anys amb el RD 140/ 2003.

Els Laboratoris de Stenco tenen més de 60 anys d’experiència, analitzen més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionella.

📌Per a tots els nostres Clients de tots els Sectors Industrials i de Serveis a tot Espanya

📌Màxima qualitat i fiabilitat, amb més de 40 anys Homologats com a Entitat Col·laboradora de l’Administració, més de 25 anys Certificats per la ISO 9001, Certificats per la ISO 140001 i 45001, i més de 18 anys Acreditats per ENAC segons la ISO 17025 més de 100 paràmetres

📌Acreditació de la presa de mostres

📌Gran qualificació, capacitat tècnica i de servei del nostre Equip de més de 40 professionals multidisciplinaris

📌Laboratoris moderns i equipats amb més de 900 m2

📌Experts a Anàlisi i en tot el Cicle Integral de l’Aigua

✅El laboratori de Stenco, analitza aigües de consum humà per a qualsevol activitat econòmica, de serveis (hotels, poliesportius, spa´s, col·legis, etc..) i industrial!

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client detectat a través de les analítiques!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Acreditacions i Certificacions a Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/laboratorio-analisis-agua/

clorador-desinfeccion-aarr-1280x1274.jpg
7 September, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i instal·lacions de Reciclatge i Reutilització, per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tota Espanya.

🎯 El nostre client és una empresa de serveis que explota una petita EDAR municipal, la qual ja disposa d’una Depuració Biològica mitjançant Fangs Activats i eliminació de nitrogen.

📌Es tracta d’un client que ja disposa de més Instal·lacions de Reciclatge d’Aigües Depurades dissenyades i executades per Stenco

📌L’Aigua Reciclada és utilitzada en la unitat de deshidratació de fangs i per netaja de vials de l’EDAR

📌La instal·lació de reciclatge té una capacitat per a 3 m3/h d’aigua residual depurada i disposa d’un sistema de tractament de filtració i cloració automàtics

📌El Sistema de Filtració instal·lat consta de dues etapes, mitjançant anelles i sílex-antracita

📌La Cloració automàtica es realitza al dipòsit de PRFV de l’aigua tractada amb capacitat de 15 m3

📌Completa la instal·lació realitzada amb un Grup de Pressió a 4 bar, de 2 x 12 m3/h

📌La instal·lació disposa d’un Quadre de Control que gestiona el funcionament de tots els Equips de Tractament

📌El subministrament i instal·lació s’ha realitzat clau en mà, incloent la instal·lació electromecànica i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

🎯♻️Gràcies a la nostra solució, el nostre client disposa de capacitat per reduir el consum d’aigua de consum humà per a serveis auxiliars en més de 18.000 m3!

📍Aquesta és una de les múltiples solucions que estem implantant des de fa anys als nostres clients, però amb l’estat actual d’excepcionalitat i emergència de Sequera a moltes zones d’Espanya, han augmentat les sol·licituds de Reciclatge i Reutilització de les aigües utilitzades per a diferents usos , a tots els sectors industrials i de serveis.

📍Amb les pluges actuals no han augmentat els nivells d’aigua als embassaments, per la qual cosa la situació de la Sequera continua sent crítica.

📍En qualsevol instal·lació que utilitzi aigua es pot millorar la seva eficiència, i de manera complementària estudiar i implantar estalvis d’aigua, reciclatge i/o reutilització de l’aigua.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

SAT-ultrafiltracion-1280x1291.jpg
10 July, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la i manté Plantes d’Ultrafiltració (UF) des de fa més de 25 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 Realitzem Equips d’UF per produir aigua entre 1 m3/h fins a 200 m3/h, i dissenyem per a altres demandes més grans de producció a mida de les necessitats de cada client.

👉🏻En aquest cas, el nostre client, important empresa del Sector Químic del nord d’Espanya, requeria el nostre Servei d’Assistència Tècnica (SAT) per a la substitució de les membranes d’un Equip d’Ultrafiltració (UF) doble de 140 m3/h, dissenyat i subministrat per STENCO com a pretractament a un Equip d’Osmosi Inversa (OI) de doble pas.

📌Els nostres SAT, format per personal propi especialitzat amb àmplia experiència, va realitzar els treballs de substitució dels 44 mòduls existent així com la instal·lació dels nous mòduls subministrats de la i posada en marxa de nou de l’Equip d’UF en el mínim temps possible

📌En disposar el client de dues unitats d’UF els treballs es van realitzar sense afectar la producció d’aigua per als Equips d’OI

📌En la posada en marxa dels nous mòduls, el nostre personal va tornar a comprovar els paràmetres d’operació i el compliment de l’SDI de l’aigua ultrafiltrada abans de la seva entrada als Equips d’OI

📌Les unitats d’UF en qüestió són capaces de produir 140m3/h d’aigua ultrafiltrada, treballant amb aigua de captació de riu.

📌Els Equips d’UF han demostrat ser una solució molt útil com a pretractament i protecció de la tecnologia de membranes, es tracti d’Equips d’Osmosi Inversa o Nanofiltració

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/proyectos/

Evaporador.jpg
30 May, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals .

🎯 El nostre client, important grup internacional de fabricació i producció de material escolar i oficina, requeria de Sistema de Tractament per als seus efluents carregats de tintes en una de les plantes a Espanya.

📌Dins dels treballs, el nostre Dep. d’Enginyeria ha calculat i dissenyat un Sistema de Tractament per a aquests efluents que consta dels elements següents:

📌Dipòsit d’Homogeneïtzació de l’aigua residual amb agitació mitjançant ventilació

📌 Evaporador al Buit amb bomba de calor i rascador mecànic capaç de concentrar l’efluent 10 vegades

📌Dipòsit de recollida de destil·lat amb ventilació.

🎯♻️ El destil·lat obtingut amb l’Evaporador, amb una reducció de càrrega contaminant superior al 99 %, es pot abocar a la Depuradora Biològica del client, complint a la sortida d’aquesta, tots els límits d’abocament establerts per l’Administració Hidràulica per a llera pública .

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

25 May, 2023

by Stencoadmin

📢El Ministeri de Sanitat acaba de publicar a la seva web la informació pública del redactat del Projecte d’un nou Reial Decret per modificar el Reial Decret 487/2022, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i que ja va entrar en vigència parcialment el 2.1.23.

A part de la correcció d’errades del RD 487/2022 publicada el passat 11.2.23, els canvis genèrics es van informar en un primer tràmit d’informació prèvia i ara ja concretats s’inicia la informació pública abans de la publicació al BOE, necessitant un nou text legal del mateix rang per ser modificats.

👉🏻La redacció del Projecte de RD disposa d’un únic article, amb 24 canvis redactats en un total de 10 pàgines.

🎯Les principals modificacions que volen incloure pretenen:

📌Ampliació definicions de l’Art.2: ampliant la de “titular” i definint les expressions “si escau”, “adequat” i suficient” a tot el redactat

📌Modificació de l’Art.5 “Responsabilitats”: incloure com a responsables els explotadors (arrendataris i/o gestors) no propietaris de les instal·lacions

📌Modificació de l’Art.11 “Mostreig”: que els mostrejos d’aigua sigui el mateix per a PPCL i PSL. La presa de mostra haurà de ser acreditada abans de l’1.1.2030

📌Modificació Annex IV Part B “Aigua Sanitària”: no obligar sempre al buidant dels dipòsits acumuladors d’aigua calenta de forma trimestral

📌Modificació Annex V Part B “Punts de Mostreig”: eliminen els 2 punts mitjans de la instal·lació, inclouen el concepte de quarts humits amb establiments amb allotjaments. Només cal analitzar ferro en el cas d’instal·lacions amb parts metàl·liques

📌Modificació Annex VII Taula 8 “Torres de refrigeració”: Valorar L+D amb valors > a 100 UFC

📌Modificació Annex IX a “Piscines”: no obligar a buidar la instal·lació si no és necessari en les L+D

📌S’inclou una nova disposició addicional perquè els dipòsits de menys de 750L disposin d’accés per a la inspecció, buidatge i presa de mostres

👉🏻La immensa majoria dels canvis indicats són correctes per a la millora de la Prevenció de la Legionella i/o Estalvi de Costos i d’Aigua, tan necessari en l’actual situació de sequera a Espanya 💧

😊La majoria d’aquests canvis indicats en aquest RD ja van ser comunicats al seu moment des de STENCO al Ministeri de Sanitat per a la seva incorporació.

👉🏻Ara des de STENCO aprofitarem per tornar a insistir, i incloure altres petits canvis tècnics justificats que millorarien encara més la legislació

📆Inici possibles aportacions: 24.5.23

📆Finalització possibles aportacions: 13.6.23

🤞🏼La previsió és que el RD estigui publicat abans del 31.12.23, que entrarà gairebé plenament en vigor el RD 487/2022.

Projecte modificació RD 487/2022

Nota aclaratoria aspectes RD 487/2022

19 May, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar de 1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya.

🎯 El nostre client, multinacional del sector alimentari, requeria la construcció d’una nova EDARI per a una de les noves plantes productives a Espanya.

📌El nostre Dep. d’Enginyeria després d’estudiar i analitzar l’afluent a tractar, va dissenyar un EDARI amb un Tractament Físic-Químic inicial i després una Depuració Biològica per Fangs Actius amb la respectiva línia de Deshidratació de Llots.

📌Dins dels treballs de muntatge i posada en marxa, aquesta setmana els nostres tècnics estan realitzant les proves de funcionament del Sistema d’Aireació i Agitació del Reactor Biològic.

📌El Sistema d’Aireació consta de 15 graelles extraïbles dissenyades i construïdes per Stenco per a aquest projecte amb un total de 300 difusors.

📌L’EDARI tractarà de l’ordre de 400m3/dia d’aigua residual procedent del procés de producció.

📌La instal·lació i posada en marxa serà realitzada pels nostres tècnics especialitzats de Stenco.

🎯♻️Molt contents d’aportar solucions als nostres clients perquè els vostres abocaments d’aigües residuals estiguin per sota dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica i col·laborar en la protecció del Medi Ambient!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Stenco, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49