Experts en Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Stenco

EDAR-britC3A1nica-1280x960.jpg
4 May, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya i fabrica Depuradores d’Aigües, des de fa més de 30 anys a tot Espanya i realitza Projectes Internacionals.

📌El nostre client, multinacional de el sector veterinari, requeria a la seva planta de producció de Regne Unit, millores en la seva EDARI.

📌Hem dissenyat, instal·lat i posat en marxa, un nou Sistema d´aireació del Reactor Biològic, per millorar l’aportació d’oxigen.

📌Des de la nostra Enginyeria es va realitzar el nou disseny i substituir la ineficient ventilació per venturi.

📌Construïm i implantem les noves graelles de ventilació així com les bufadors.

📌Las bufadors es regeixen per la lectura d’un oxímetre, per a la millor eficiència energètica i de depuració.

😊♻️Gracies a la nostra solució, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica i ha rebaixat notablement els costos dels tributs de l’aigua!

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol.licitar info:https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info:https://lnkd.in/gx-UXtM

APQ-1280x1280.jpg
26 April, 2021

by Stencoadmin

STENCO disposa de I+D+i, Fàbrica i Magatzems propis, i gestiona l’enviament de productes per al Tractament d’Aigües, des de fa més de 60 anys a tot Espanya.

📌En aquest cas, el nostre client és una fosa amb Circuits de refrigeració amb un volum i consum d´aigua molt elevat.

📌El Programa de Tractament d´Aigües inclou també el subministrament d’àcid sulfúric 98% i hipoclorit sòdic.

📌Stenco va instal·lar dipòsits amb doble paret per a emmagatzematge d’aquests productes, i va elaborar i va registrar el Projecte APQ preceptiu.

📌Las descàrregues de producte requereixen una revisió i supervisió contínua per part dels nostres tècnics especialitzats de camp. És el procés més perillós de el Programa aplicat al PPCL.

😊Portem més d’una dècada gestionant i millorant el projecte d´APQ i el procés de descàrrega de productes amb èxit.

El client va sotmetre el procés a una revisió interna per la seva Dep. De Qualitat i el resultat va ser totalment satisfactori.

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol.licitar info:https://www.stenco.es/contacto/

☑️Més info:  https://www.stenco.es/proyectos/

 

Certlegio2-1280x1280.jpg
19 April, 2021

by Stencoadmin

Stenco disposa de Certificats de Qualitat des de fa més de 30 anys, per aportar valor i seguretat als nostres clients en tots els àmbits d’actuació de l’empresa: Assessorament, Formació, Enginyeria, Anàlisi d’Aigües, Tractament d’Aigües i Prevenció de Legionel·la.

Un any més, molt contents d’haver renovat també el Certificat Cert-LEGIO, per demostrar els 12 punts de Solvència Empresarial i 6 punts de Solvència Tècnica en Prevenció de Legionel·la, segons l’Annex D de la Norma UNE 100030, destacant:

📌Experiència i referències contrastables.

📌Gestionar adequadament Residus, APQ i PRL

📌Activitat descrita en l’objecte social de l’empresa i de les Certificacions de Qualitat segons ISO.

📌Servei PRL adequat per Legionella.

📌Pòlissa de Responsabilitat Civil de 6 M €.

📌Disposar de Resp.Tècnic, Tècnics i Operaris amb experiència i especialitzats.

📌Disponar de protocols tècnics per elaborar els PPCL.

✅😊 Vam ser la primera empresa a Espanya de disposar del Certificat CERT-Legio, consolidant el lideratge de Stenco en Prevenció de Legionel·la !!

ℹ️Sol.licitar info:https://lnkd.in/gACQKmn

Més info:https://www.stenco.es/calidad-certificados-registros/

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https://youtu.be/qpudMPasMlw

 

#Calidad

#Agua

#Legionella

#TratamientodeAgua

LabStenco1-1280x1280.jpg
12 April, 2021

by Stencoadmin

Els Laboratoris de Stenco, tenen més de 60 anys d’experiència, analitzen més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionella.

📌Para tots els nostres clients de tots els Sectors Industrials i de Serveis a tot Espanya

📌Màxima qualitat i fiabilitat, amb més 35 anys Homologats com Entitat Col·laboradora de l’Administració, més de 25 anys Certificats per la ISO 9001 i més de 17 anys Acreditats per ENAC segons la ISO 17025 en més de 100 paràmetres

📌Gran qualificació, capacitat tècnica i de servei del nostre Equip de més de 40 professionals multidisciplinaris

📌Laboratorios moderns i equipats amb més de 800 m2

👍🏻💧🔬🧫🧪🧑🏽🔬👩🏼😊 Molt contents de disposar del millor Laboratori d´Anàlisi d’Aigües d’Espanya que pugui tenir una empresa de Tractaments d´Aigua!

✅! El laboratori de Stenco, analitza, assaja i prova sempre la millor analítica i assaig de tractament i depuració d´aigua possible per disposar de la informació necessària per a resoldre cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https: https://lnkd.in/ejSEZzC

conductes-1280x1280.jpg
6 April, 2021

by Stencoadmin

STENCO realitza Neteges i Desinfeccions Tècniques de circuits des de fa més de 60 anys.

Des de fa més de 15 anys estem realitzant Auditories de Qualitat d’Aire en interior d’edificis, revisió de xarxa de conductes de climatització i les neteges posteriors quan cal, segons el RITE.

📌En aquest cas el nostre client, una empresa farmacèutica, realitza periòdicament controls ambientals i neteges de sistema de climatització preventives.

📌Des del COVID19 les indústries i les activitats de serveis estan prioritzant les revisions i el manteniment de les seves instal·lacions de climatització.

📌Lanosra Enginyeria i Laboratori acreditat realitzen assessorament i anàlisi en qualitat d’aire als nostres clients.

📌El nostre Dep. Técnic realitza neteges específiques adaptades a cada circumstància el client.

😊🏭🏢🦠♻️Gràcies a la implantació d’un pla de controls periòdics es pot detectar la necessitat de realitzar neteges i millorar la qualitat de l’aire que respirem a l’interior dels edificis, oficines, indústries o locals de serveis!

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https://www.stenco.es/servicios/desinfecciones-tecnias-ambientales/

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

#QualitatAire

#NetegesTecniques

#Aire

30 March, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa, la línia d’aigües i de llots, d’una nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) en una indústria tèxtil.

📌Como part final de el projecte claus en mà, s’ha realitzat la posada en marxa de sistema de deshidratació de fangs.

📌Els fangs són extrets a través d’un cargol deshidratador de discos.

📌En aquesta ocasió, el sistema de deshidratació està dissenyat per a un cabal hidràulic de 2m3/h i un cabal màssic de 20 kg MS / h.

📌Destacar que la potència elèctrica necessària és tan sols de 0,8 KW.

😊♻️Gràcies a la nostra solució integral, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica, ha rebaixat notablement els costos de cànon de l’aigua i el costos en la gestió dels fangs produïts en la depuració!

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

 

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https://lnkd.in/gx-UXtM

 

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

 

#TractamentsAigua

#AigüesResiduals

#DepuracioAigues

#Aigua

 

qualitat2-1280x844.jpeg
15 March, 2021

by Stencoadmin

Stenco disposa de Certificats de Qualitat nacionals i internacionals des de fa més de 30 anys, per aportar valor i seguretat als nostres clients en tots els àmbits d’actuació de l’empresa: Assessorament, Formació, Enginyeria, Anàlisi d’Aigües, Tractament d’Aigües i Prevenció de Legionel·la.

Un any més, molt contents d’haver renovat els Certificats:

📌Gestión de la Qualitat ISO 9001

📌Medio Ambient ISO 14001

📌Seguridad i Salut ISO 45001

Constitueixen un clar element diferenciador, millorant la nostra empresa i generant confiança cap a la pròpia organització, els nostres clients, proveïdors, accionistes, empleats i empleades, administració pública i l’entorn social de l’empresa.

Generem confiança en:

📌La qualitat i en la seguretat dels nostres Productes i Serveis.

📌La eficàcia de la nostra gestió.

📌En nostre compromís ambiental amb la societat i la seguretat dels nostres treballadors.

📌En la nostra aposta pel disseny i la innovació.

 

✅😊Conjuntament amb els més de 100 paràmetres acreditats per ENAC i el Certificat CERT-Legio de Solvència Tècnica en Prevenció de Legionel·la, consolida el lideratge de Stenco al nostre Sector !!

 

ℹ️Solicitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

#Qualitat

#Agua

corrosiC3B3-1280x1280.jpg
1 March, 2021

by Stencoadmin

Stenco realitza tractaments anti incrustants i anti corrosius des de fa més de 60 anys, ja sigui amb tractaments químics, físics o fisicoquímics. El control es pot realitzar mitjançant anàlisi de l’aigua, dels materials i / o mitjançant de cupons o sondes de corrosió.

📌En aquesta ocasió Stenco implanta un sistema de monitorització en continu mitjançant testimonis, en una important empresa auxiliar de l’automòbil del País Basc.

📌Vam dissenyar i instal·lar a mida, un panell amb mesurament en continu de pH, control de corrosió amb rotàmetre i testimonis d’alumini i acer.

📌Se va incorporar dosificació de producte anticorrosiu, que permeten millorar el control de corrosió i optimitzar part del seu procés.

📌Es controla també el creixement de microorganismes.

😊 Solució implantada amb èxit, minimitzant processos corrosius. Client satisfet ja que el seu anterior proveïdor no va poder solucionar aquesta problemàtica!!

 

✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

ℹ️Solicitar info: https://www.stenco.es/contacto/

☑️Más info: https://www.stenco.es/proyectos/

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

 

#TratamientodeAgua

#Corrosion

#CircuitoAgua

#Agua

#Eficiencia

legionella1.jpg
25 February, 2021

by Stencoadmin

Avui el Ministeri de Sanitat ha publicat l’esborrany de la nova R.D de Legionella que derogarà a l’RD 865/2003.

Aspectes més importants inicialment a destacar:

📌Moltíssim aspectes tècnics estan basats en la UNE 100030.

📌S´han inclòs de definicions.

📌Ampliació d’instal·lacions de risc.

📌Possibilitat d’implantar a les instal·lacions un PPCL (Pla de Prevenció i control de la legionel·la) basat en Norma UNEIX, o PSL (Pla Sanitari davant legionel·la) basat en avaluació de risc.

📌Toma de mostres i anàlisi de Legionella acreditats per ENAC, segons ISO 17025.

📌Les anàlisi de Legionella per cultiu es poden complementar amb mètodes ràpids.

📌Nueva formació per al personal, segons Qualificació Professional específica de l’INCUAL.

📌Inclusió de taules amb mesures correctores amb positius de Legio per a Torres, Aigua Sanitària, Spa’s i altres instal·lacions.

 

✅ 💪🏻🏅🔬😊 Stenco compleix ja tots els requisits tècnics, empresarials i legals que demana la nova legislació per poder realitzar anàlisis i serveis als titulars d’instal·lacions !!

🏭🏨🏢📝🗓 💧 En breu els nostres Gestors, informaran individualment a tots els nostres clients dels nous requisits a implantar en las instal·lacions d´aigua, industrials o de serveis, considerades de risc de proliferació de Legionella: aigua sanitària, torres de refrigeració, condensadors evaporatius, centrals humidificadores, sistemes contra incendis, fons ornamentals, reg, rentat de vehicles, humidificadors, nebulitzadors, etc..

☑️En general és un bon avanç per a la Prevenció de la Legionel·la a Espanya !!

✅Des de STENCO, com empresa experta en Anàlisis, Tractaments d´Aigües i Legionella, farem aportacions tècniques per millorar el projecte de RD. Hi ha temps fins al 15.2.20 per presentar al·legacions. En pocs mesos es preveu la seva publicació en el BOE.

📲Esborrany RD Legio:  https://lnkd.in/e83yKvw

#Aigua

#Legionella

EDAR-1280x1280.jpg
8 February, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la, posa en marxa i realitza assistències d’una nova EDARI en una important indústria de el sector de pintures.

El nostre client requeria d’una planta depuradora capaç de tractar les noves aigües procedents del procés industrial.

📌El abocament d’aigües residuals presentava valors de DQO, DBO5 i SS per sobre dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica.

📌Des de la nostra Enginyeria i Laboratoris es realitzen diversos estudis, anàlisis, respirometries i planta pilot biològica, per determinar i dissenyar la millor solució.

📌Finalment s’executa una nova Depuradora composta per una Bassa de Homogeneïtzació, Tractament Físic-Químic, Reactor Biològic, Decantantació i Centrifuga.

 

😊♻️Gracias a Stenco, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims per a la tranquil·litat de la indústria i ha rebaixat notablement els costos de l’cànon de l’aigua!

 

✅ !!Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https://lnkd.in/gx-UXtM

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

#TratamientodeAgua

#AguasResiduales

#Agua

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies".

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll Up