Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Stenco

difusores-extraibles-reactor-1280x1290.jpg
10 May, 2022

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar de 1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals com en aquest cas.
🎯En aquesta ocasió hem dissenyat, instal·lat i posat en marxa, un nou sistema de difusors extraïble per a un reactor biològic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrial (EDARI) al Regne Unit, després que Stenco realitzés amb èxit les seves EDARI´s noves a les plantes de producció a Polònia i Espanya.
📌El nostre client, important grup internacional del sector alimentari, requeria una nova millora i ampliació de l’EDARI en una de les plantes europees
📌Dins dels treballs de millora, el nostre Departament d’Enginyeria càlcul i disseny el sistema de graelles extraïbles del nou reactor biològic
📌El sistema consta de 15 graelles extraïbles fabricades en acer inoxidable proveïdes de difusors de membrana de 12”
📌L’aire aportat als difusors prové de tres bufadors governades per variador i consigna d’oxigen.
📌La instal·lació i posada en marxa va ser realitzada pels nostres tècnics especialitzats.
🎯♻️Gràcies a la nostra solució, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims fixats per lAdministració Hidràulica Britànica i ha rebaixat notablement els costos dels tributs de laigua!
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d’Espanya.
✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!
XVI_Congreso_SESA-1280x1664.jpg
2 May, 2022

by Stencoadmin

La Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) organitza cada 2 anys el Congrés Nacional de Sanitat Ambiental a diferents ciutats d’Espanya.
✅Aquest any realitza el seu XVI Congrés Espanyol i el VI Congrés iberoamericà del 18 al 20 de maig a Madrid.
🎯Com a cada congrés Stenco copatrocina el Congrés i participa com a ponent a la Taula específica de Legionella:
📌Ponència del Ministeri de Sanitat sobre les novetats del nou RD de Legionella.
📌Ponència de SESA sobre la visió de la inspecció sanitària de les CCAA sobre el nou RD.
📌Ponència de Sergi Martí<https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWbhcwB0B3d7CPxFfcgq0rN2z0TXfYgtZs>, Director General de Stenco, sobre la visió del sector professional.
👉🏻 Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d´Espanya.
ℹ️ Sol·licitar info Congrés: https://lnkd.in/eDtfqx3E
☑️ Més info Taula Legionella: https://lnkd.in/ewnzzAee
foto-curs-presa-mostres-Legio-1-1280x1280.jpg
26 April, 2022

by Stencoadmin

📣A causa de l’èxit obtingut a les primeres convocatòries d’aquest nou curs hem ampliat edicions al maig i juny!!
Queden les darreres places al maig.
📌Necessites o vols formar-te adequadament a la presa de mostres d’aigua per analitzar Legionella?
📌 Vols augmentar o demostrar la teva capacitat tècnica i donar més valor i servei als teus clients?
📌Esteu dubtant a incloure l’abast de la certificació de la ISO 9001 la presa de mostres d’aigua per analitzar Legionella?
📌Estàs pensant ampliar l’àmbit de la teva Certificació i/o fins i tot pensar en l’Acreditació a la presa de mostres?
✔️Actualment, l’imminent nou RD de Legionella, ja contempla aquest tema de forma extensa, responsable i detallada a l’Annex VI, per la qual cosa aquest curs és una excel·lent oportunitat per formar-se i preparar-se per estar més format i afrontar millor aquests nous requisits !
⏳ 4 h lectives
👩🏼‍💻 Curs OnLine a Plataforma E -Learning
👨🏼‍🎓 Objectiu del Curs: formar-se tècnicament per realitzar correctament la presa de mostres d’aigua per a la posterior anàlisi de Legionella, segons Annex V del nou RD de Legionella basat en la Norma UNE 100030.
🙋🏼‍♂️Destinataris: Personal de presa de mostres de laboratoris, tècnics de camp d’empreses DDD, de tractaments d’aigües, de L+D, de serveis i de manteniment higienicosanitari, presa de mostres i gestió diària de les instal·lacions de risc en hotels, gimnasos, spa´s, escoles, centres esportius, centres públics, ajuntaments, indústries, etc. especialment en aigua sanitària i torres de refrigeració.
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Formació i Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, cursos, alumnes formats, referències i certificacions del nostre sector a Espanya.
El nostre Laboratori disposa de més de 100 paràmetres acreditats per ENAC, inclosa la presa de mostres, segons ISO 17025.
✅ Inscripció edició Maig: https://lnkd.in/eEypNhZZ
✅ Inscripció edició Juny: https://lnkd.in/erHP65Wg
Logo-CertLegio2.jpg
19 April, 2022

by Stencoadmin

Stenco disposa de Certificats de Qualitat des de fa més de 30 anys, per aportar valor i seguretat als nostres clients a tots els àmbits d’actuació de l’empresa: Assessorament, Formació, Enginyeria, Anàlisi d’Aigües, Tractament d’Aigües i Prevenció de Legionella.
Un any més, molt contents d’haver renovat també el Certificat Cert-LEGIO, per demostrar els 12 punts de Solvència Empresarial i 6 punts de Solvència Tècnica en Prevenció de Legionella, segons l’Annex D de la Norma UNE 100030, destacant:
📌Experiència i referències contrastables.
📌Gestionar adequadament Residus, APQ i PRL
📌Abast a l’objecte social de l’empresa i de les Certificacions de Qualitat segons ISO 9001.
📌Servei PRL adequat per a Legionella.
📌Pòlissa de Responsabilitat Civil mínima de 6M€.
📌Disposar de Resp.Tècnic, Tècnics i Operaris amb experiència i especialitzats.
📌Disposar de protocols tècnics adequats per elaborar els PPCL-PSL.
✅😊Vam ser la primera empresa a Espanya de disposar del Certificat CERT-Legio, consolidant el lideratge de Stenco en Prevenció de Legionella!!
Tenim Certificats tots els nostres serveis de Prevenció i Control de Legionella segons la Norma ISO 9001 i disposem de l’Acreditació per ENAC de més de 100 paràmetres, incloent-hi la presa de mostres i anàlisi de Legionella, segons la Norma UNE-EN-ISO 17025.
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.
SBR-compacta-industria-1280x960.jpg
11 April, 2022

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar de 1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals .
🎯 En aquesta ocasió, el nostre client industrial del sector del cartró només generava abocaments d’aigües residuals assimilables a domèstiques:
📌El nostre client requeria una nova planta depuradora actualitzada capaç de tractar les aigües procedents d’origen sanitari.
📌L’aigua residual depurada, havia de complir amb els límits establerts per abocament a llera pública.
📌Stenco executa una nova EDAR compacta composta per desbast de sòlids, reactor biològic tipus SBR i aportació de nutrients extra al reactor per als períodes de baixa càrrega.
📌 Inicialment es va realitzar la instal·lació de la nova depuradora en un emplaçament provisional mentre es retirava l’existent per evitar en tot moment l’atur de la fàbrica i l’abocament d’aigua residual sense depurar el medi ambient.
📌El reactor s’ha instal·lat enterrat per minimitzar l’impacte visual a l’entorn.
🎯Per tant, el nostre client està abocant els seus abocaments per sota dels seus límits màxims permesos a llera pública.
Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´Aigua, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d´Espanya.
✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!
Torres-Legio-Link-1280x1280.jpg
4 April, 2022

by Stencoadmin

Stenco realitza, des de fa més de 25 anys, el servei integral de Prevenció de Legionella: assessorament, formació, auditories, anàlisi, productes químics, físics i físics químics, manteniments, neteges i desinfeccions, suport tècnic i servei post venda en milers d’instal·lacions a Catalunya i a tot Espanya.
🎯En aquesta ocasió s’ha dissenyat i executat un Pla de Prevenció i Control de la Legionella (PPCL), complint tots els nous requisits de l’imminent Reial Decret de Legionella, en un important grup escorxador a Aragó, referent a Espanya i a tot Europa. A més de complir l’objectiu de minimitzar el creixement microbiològic, aquest Pla està orientat a maximitzar el rendiment energètic i la conservació de la instal·lació operant amb el mínim consum d’aigua possible.
📌Client de Stenco al Cicle Integral de l’Aigua: anàlisi, aigües de procés, calderes de vapor, prevenció de la Legionella, etc.
📌A nivell normatiu ja complien totes les obligacions legals mínimes en prevenció i control de Legionella.
📌 Realitzem la presa de mostres i l’anàlisi de Legionella, acreditats per ENAC segons la Norma UNE 17025.
📌Periòdicament anem implantant noves millores operatives, tècniques i tecnològiques per millorar l´eficiència del tractament, costos econòmics i consumir menys aigua.
📌Tota la gestió documental i operativa es realitza a través de la nostra plataforma digital Stenco SWS-Smart Water.
🎯A pat de seguir complint sempre amb totes les exigències indicades a la legislació vigent, la conscienciació del titular amb l’adequat manteniment i tractament de l’aigua addicional de les instal·lacions, amb tecnologies 4.0 i avançar-se als nous requisits normatius és complementari i molt recomanable !
Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d’Espanya.
✅!! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!
PIC9432-1280x851.jpg
28 March, 2022

by Stencoadmin

El 16 de març passat vam realitzar l’Assemblea General de Socis a Barcelona.
✅Assemblea especial, emotiva i d’èxit per molts motius:
-Primera Assemblea presencial des de la pandèmia
-Final de mandat de 4 anys de la Junta Directiva
-Èxit d’assistents amb més de 90 socis
-Reconeixement a més de 20 socis pels anys d’antiguitat
-Final voluntària de l’etapa de Sergi Marti, Director General de Stenco com a President després de 17 anys
🎯Com a resum de tots aquests anys de presidència:
-Gairebé hem triplicat el nombre de socis
-Disposem de socis a totes les CCAA
-Junta Directiva cohesionada i implicada
-Creació i bones activitats a les 6 Comissions Sectorials: Equips Aigua Consum, Substàncies Químiques, Aigües Industrials, Legionel.la, Depuradores Aigües Residuals i Aigües Grises i Pluvials
-Socis a tota la Cadena de Valor del Cicle Integral de l’Aigua
-Professionalització de la direcció compromesa i eficient del Director Gerent Agusti Ferrer, i una oficina i estructura pròpia de gestió
-Multiplicar per més de 3 l’import econòmic del pressupost anual
-Posicionament amb l’Administració Hidràulica i Sanitària com l’Associació del Sector Privat de l’Aigua
-Augment notable i sostenible de les activitats
-Més de 6.000 assistents als nostres cursos, Jornades i webinars
-Impuls i lideratge en tota la normativa tècnica, legal i formativa relacionada amb Legionel.la per impulsar el sector
-Èxit a les aportacions tècniques realitzades a les noves legislacions relacionades amb l’aigua
-Increment de més de 400.000€ a la tresoreria de l’associació per a futurs reptes, projectes i inversions
-Suport unànime i/o de consens dels Socis
-Superàvit econòmic en tots els anys
-Compliment dels plans d’acció i plans estratègics a 4 anys
-Associació totalment Democràtica, Transparent i Inclusiva
💧🌍♻️Amb l’apassionant propòsit social de millorar la Qualitat de les Aigües, el Medi Ambient i Prevenir la Legionel·losi a Espanya!
🙏🏻Després de la creació d’Aqua España pel cofundador de Stenco, Josep Ma Martí i els seus primers 13 anys de President, Stenco ha ostentat la presidència d’Aqua España durant 30 anys ☺️
!! Molt satisfets, contents i agraïts per la confiança dipositada i els èxits i fites aconseguits junts durant tots aquests anys !!
AdobeStock_59116289-1280x848.jpeg
23 March, 2022

by Stencoadmin

Des del 1993, gràcies a l’ONU, se celebra cada 22 de març “El Dia Mundial de l’Aigua” per recordar la rellevància d’aquest líquid essencial per a la vida.
👉🏼 Tot i que totes les activitats socials i econòmiques depenen també en gran mesura del proveïment d’aigua i de la seva qualitat, 2.200 milions de persones viuen sense accés a aigua potable….
🎯En els darrers anys aquesta celebració té per objectiu conscienciar la societat sobre la crisi mundial de l’aigua i la necessitat de buscar mesures per abordar-la de manera que aconseguim l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) núm. 6 de l’ONU: Aigua i Sanejament per a tots abans del 2030.
📌Aquest any, el #DíaMundialDelAgua, tracta de la importància i el valor de l’aigua subterrània, i per tant de la necessitat de protegir i conservar aquest tipus d’aigües que, malgrat “estar amagades”, són un recurs essencial per a la salut del planeta .
📌Si bé les aigües subterrànies “són invisibles”, la seva qualitat i efectes s’aprecien a moltes parts, ja que són la base del subministrament d’aigua potable, els sistemes de sanejament, l’agricultura, la indústria i els ecosistemes.
📌Hem de tenir molt present que gairebé la totalitat de l’aigua dolça en forma líquida del món és aigua subterrània, ocupant el segon lloc com a reserva d’aigua dolça del nostre planeta i que el 50% de l’aigua domèstica prové dels aqüífers.
📌No obstant, actualment ja el 20% dels aqüífers del món estan sobreexplotats.
📌Els nitrats i pesticides són una de les grans amenaces per a la qualitat de les aigües subterrànies.
✅Per tant hem de conèixer i sobretot conservar i protegir al màxim les aigües subterrànies!!
💧💙💝A Stenco ho tenim molt clar amb mostreig propòsit social, i per això portem més de 60 anys Cuidant l’Aigua!
OI.jpg
15 March, 2022

by Stencoadmin

STENCO dissenya i fabrica Equips d’Osmosi Inversa (OI) des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.
Realitzem Equips d’Osmosis per produir aigua entre 0,5m3/h fins a 150 m3/h, i dissenyem per a altres demandes de producció a mida de les necessitats de cada client.
🎯En aquest cas, el nostre client una indústria del sector paperer necessitava optimitzar la generació de vapor i disposar d´aigua de qualitat per al procés productiu:
📌Stenco ha dissenyat, fabricat i instal·lat una planta d’osmosi inversa capaç de produir 1.100 m3/dia d’aigua.
📌Alimentar la caldera amb aigua osmotitzada n’ha reduït el règim de purgues, amb el consegüent estalvi energètic i d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
📌L’Equip d’Osmosi Inversa disposa d’un pretractament complet. L’aigua osmotitzada és emmagatzemada en un dipòsit intermedi i bombada a demanda de les caldera a través d’un sistema de descalcificació dúplex d’afinament abans d’entrar al tanc dida.
📌El quadre de control de la Planta disposa d’un sistema de control i gestió remot a través de la nostra Plataforma Stenco-Online que permet interactuar amb la Planta des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
🎯 Gràcies al nou Equip d’Osmosis, el client a part d’obtenir la qualitat de l’aigua necessària, reduir notablement els costos operatius, econòmics i energètics, alhora redueixo el consum d’aigua i les emissions de CO2 a l’atmosfera!🏭💧😊
Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d’Espanya.
✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!
difusors2.jpg
7 March, 2022

by Stencoadmin

Stenco, tenen més de 60 anys d’experiència en el disseny, l’execució, la posada en marxa i el manteniment d’Equips de Tractament d’Aigües a tot Espanya, realitzant també projectes internacionals.
🔖Per a tot tipus d’Equips ja sigui per Aigua Potable, Procés o Residuals: Filtres, Cloradors, Mesuradors-Controladors (redox, pH, conductivitat, biocides, etc..), Descalcificadors, Desnitrificadors, Desferritzadors, Osmosi, Desmineralitzadors, Ultrafiltració , Depuradores F/Q, Biològiques, Dehidratació, Oxidació, etc.
🎯 Però tots aquests Equips han de realitzar algun tipus de manteniment, ja sigui preventiu o correctiu, per ser eficients en el tractament, costos econòmics, operatius i/o fer el mínim consum d’aigua.
En aquesta ocasió volem ressaltar la intervenció realitzada pel SAT de Stenco a una EDARI ja dissenyada i executada per Stenco fa anys, d’una important indústria alimentària:
📌 Manteniment preventiu trimestral, realitzat per personal especialitzat i qualificat per efectuar el millor seguiment.
📌 Planificació dels treballs de manteniment correctiu coincidint amb l’atur anual de manteniment de la factoria.
📌 Prèviament al dia de l’execució es fa buidat i neteja del reactor.
📌 Definició de recursos preventiu, organització i elaboració de permisos de treballs especials, en espai confinat, en estar la depuradora, soterrada i amb els accessos molt limitats.
📌 Revisió i comprovació de la impermeabilització de l’interior.
📌 Revisió de tota la instal·lació elèctrica de l’interior.
📌 Canvi i neteja de sondes, difusors, bombes i revisió exhaustiva dels elements electromecànics.
📌 Posada en marxa i control del rendiment del reactor biològic i EDARI.
🎯La capacitat i intervenció eficaç dels nostres tècnics de SAT va permetre al nostre client disposar operativa l’EDARI en un temps rècord, de forma eficient i sense alterar-ne la producció ni abocaments realitzats.
💪🏻😊! Molt contents de disposar del millor Equip Humà i Servei SAT que pugui tenir una empresa de Tractaments de #Agua!
Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´Aigua del nostre sector, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d´Espanya.
✅Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, realitzat un excel·lent Servei SAT posterior!
BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestras "Política de Cookies"

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll Up