Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Stenco

Sumitomo2-1280x910.jpg
5 June, 2024

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯En aquest cas, el nostre client és una empresa important del sector químic, realitzant-se l’execució d’aquesta instal·lació en el marc d’actuacions destinades a reduir el consum d’aigua industrial:

📌Stenco va dissenyar, fabricar i instal·lar un Sistema de Tractament mitjançant un Equip d’osmosi inversa per a recuperació del rebuig de la Planta d’Osmosi de què disposa el client, realitzada també per Stenco

📌El Sistema de Tractament complet va constar de les següents unitats:

-Emmagatzematge d’aigües de rebuig i bombament cap al tractament

-Ajust de pH i dosificació de dispersant

-Equip d’osmosi inversa, amb una producció de 16.000 litres/dia, obtenint una recuperació del 50%

📌El Departament d’Enginyeria de Stenco va dissenyar i adaptar tots aquests Equips de Tractament a totes les necessitats requerides pels nostres clients

👉🏻En aquesta publicació volem destacar que, en el nostre cas, l’Osmosi Inversa permet complir els requisits marcats pel client per a l’aigua reciclada, alhora que respecta els límits d’abocament del rebuig.

📍L’Osmosi Inversa és capaç d’eliminar les sals dissoltes presents a l’aigua i en aquesta instal·lació permet l’estalvi de més de 350 m3/mes.

📍El Quadre de Control de l’Equip disposa d’un sistema de control i gestió remot mitjançant la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la Planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

📍Un projecte clau en mà, incloent el disseny i subministrament dels Equips, el muntatge electromecànic i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

♻️💧Ajudant els nostres clients a Estalviar Aigua per complir amb les reduccions del 15 o 25% de l’aigua consumit en funció de l’estat de Sequera de la zona on estigui ubicada la indústria.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

!Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

bombillas-formacione.jpg
29 May, 2024

by Stencoadmin

🎯Des de fa més d’1 any hem tingut canvis legislatius molt importants a Espanya relacionades amb l’ús, consum i tractament de les aigües a totes les indústries i activitats econòmiques que utilitzen aigua:

📌Entrada en vigor del Reial Decret 487/2022 de Prevenció de control de Legionella, que va entrar en vigor majoritàriament el 2.1.24, i afecta totes les activitats econòmiques i indústries que disposin d’instal·lacions de risc com: aigua sanitària, vestuaris, torres de refrigeració, nebulitzadors, risc per aspersió, sistemes contra incendis, jacuzzis, humidificadors, etc.

📌Nou Reial Decret 3/2022 d’Aigua de consum Humà, que va entrar en vigor majoritàriament el 2.1.24, i afecta totes les activitats econòmiques i indústries que disposin de captacions pròpies d’aigua (pous, riu, canal) i subministrin aigua a els seus empleats o la facin servir en fabricació d’aliments.

📌El Govern Central i els Governs Autonòmics amb conques internes estan legislant referent a la Sequera que està patint la majoria d’Espanya, però especialment Catalunya i Andalusia. El 36% del territori ja està en estat d’Alerta o d’Emergència, que comporta aquest darrer restricció de l’ús de l’aigua en agricultura, indústria i recreatius. A Catalunya, el 80% de la població està en situació d’excepcionalitat i és possible que a l’octubre es torni l’estat d’emergència amb reduccions del 25% de l’aigua per a usos industrials.

👉🏻Inscriviu-vos a les Jornades Tècniques Informatives, gratuïtes per als nostres clients, que realitzarem de forma híbrida (modalitat Presencial i modalitat OnLine).

En total ja hi han assistit més de 3.000 clients, amb un alt grau de satisfacció:

1.-Jornada nou Reial Decret 487/2022 de Prevenció de Legionella

• Inscripción AQUÍ -Jornada Novedades Nuevo RD 487/22 Legionella 28 de junio de 2024

• PROGRAMA – Jornada nou RD 487/22 Legionella

2.-Jornada nou Reial Decret 3/2023 d’Aigua Consum Humà

• Inscripción AQUÍ -Jornada  Nuevo RD Agua de Consumo Humano 10 de julio de 2024

• PROGRAMA – Jornada nou RD 3/23 Aigua de Consum Humà

3.-Jornada “Sequera a Catalunya i afectació Usos d’Aigua Industrial”

• Inscripción AQUÍ -Jornada Sequera a Catalunya 3 de julio de 2024

• PROGRAMA – Jornada Sequera

👉🏻!Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya!

image001.png
24 May, 2024

by Stencoadmin

🎯La Generalitat de Catalunya obre nous Cupons Green, a través d´ACCIÓ, fins 8.000€ per temes realitzats des del gener fins setembre del 2024

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

👉🏻Tècnics de Stenco estan acreditats per ACCiÓ com Assessors Expertes en Tecnologies del Cicle de l´Aigua dins l´apartat de Sostenibilitat.

📌Uns ajuts únics que ja han beneficiat a més de 4.000 empreses ubicades a Catalunya i que han servit per acompanyar-les a fer les seves primeres exportacions, a implementar o desenvolupar noves tecnologies de l´aigua o a adaptar el seu model de negoci als canvis de l’entorn.

📌Van dirigits a PIMES Industrials i de Serveis (empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de les quals de vendes anual no excedeix de 50M€) amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de 2 anys de vida a data de publicació de la convocatòria.

📌Els Cupons ACCIÓ 2024  s’exhaureixen en poc temps

👉🏻Des de Stenco et podem orientar, assessorar, tramitar la sol·licitud del Cupo GREEN, i elaborar un Pla d´Estalvi d´Aigua (PEA) o realitzar una Planta Pilot per Reciclar Aigua, per implantar un Pla d´Acció per disminuir les restriccions del 25% del consum d´aigua de l´Administració si tornem a entrar en Emergència en alguns mesos💧♻️

Des de fa 4 anys ja hem sol·licitat desenes de PEA i hem aconseguir reduir del 25% al 10% la reducció oficial de l´aigua en activitats industrials incloses en unitats declarades en Emergència.

Malgrat les últimes pluges que han aconseguit rebaixat temporalment del 25% al 15% la reducció del consum d´aigua, seguim en estat de Sequera i Escassejat d´Aigua que continuarà durant 5 anys, fins que no estiguin realitzades les infraestructures i millores estructurals que depenen de l´Administració, pel que anirem passant pels diferents estats de Sequera i Restriccions d´Aigua en funció de la pluviometria durant aquests anys.

Un PEA aprovat per l´Administració està vigent 6 anys, ponent reduir en cada cas concret el 15% o 25% de reducció standard oficial pels estat de Excepcionalitat i Emergència, pel que dona una seguretat i tranquil·litat per l´activitat econòmica industrial o de servei.

📲Més info Cupos Green ACCIÓ: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa

📲Sol·licitar assessorament a Stenco:: https://www.stenco.es/ca/contacto/

Congres-2-1280x880.jpg
24 May, 2024

by Stencoadmin

La Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) organitza cada 2 anys el Congrés Nacional de Sanitat Ambiental a diferents ciutats d’Espanya.

Aquest any acaba de realitzar el seu XVII Congrés del 15 al 17 de maig a Màlaga, amb 350 assistents.

🎯Com a cada edició STENCO patrocina el Congrés i participa com a ponent a la Taula específica de Legionella i Aigua, amb Les següents ponències:

📌Margarita Palau i Covadonga Cavallo, Cap de l’Àrea d’Aigües i Sotsdirectora General del Ministeri de Sanitat, sobre Reial decret 3/2023 versus Reial decret 487/2022

📌José Marchena, Cap de Servei de Sanitat Ambiental de la Junta d’Andalusia, sobre ‘Una mirada reflexiva sobre Aigua i Legionella’

📌Fernando González, Resp Unitat de Legionella del Centre Nacional de Microbiologia de l’Institut de Salut Carlos III.

📌 Sergi Martí CEO de STENCO i del Grup MTA, sobre la visió del Sector Professional en aquesta nova etapa de Prevenció de Legionella

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions de Calalunya i Espanya.

ℹ️Més info: www.stenco.es

ℹ️Més info Congrés: https://sesamalaga2024.mastercongresos.com/index.asp

llinars1-1280x761.jpeg
17 May, 2024

by Stencoadmin

🎯Gran èxit d’assistència, organització i ponències a la recent Jornada Tècnica “Gestió de l’Aigua en Estat de Sequera” organitzada per l’Ajuntament de Llinars del Vallès al magnífic recinte del seu Castell, en què vam tenir l’oportunitat de participar com a ponents .
Vuit ponències molt interessants:
📌La situació actual de Sequera i tendències a Catalunya, Espanya i la resta del món, per Xavier Amores Bravo del CWP
📌Gestió la Sequera des de l’àmbit Municipal, per Lluís Jordan i Bayod Director d’Aigües de Sabadell
📌Gestió de Recursos Hídrics en temps de crisi, per David Vila Ligero, Director d’ATL
📌L’Empresa davant de la gestió de l’Aigua a Sequia, per Josep Moré Pruna Vicepresident de Texfor
📌L’Aigua Regenerada com a nou recurs, per Albert Sola Director del Concorci del Besòs-Tordera
📌Com es realitza un Pla d’Estalvi de l’Aigua, per Sergi Martí Director de Stenco
📌Un cas d’èxit de Reciclatge d’aigua industrial, per Ròmul Prat Director de Vincolor
📌Ajudes i Subvencions per Chyntia García d’ACCIÓ
💧♻️Malgrat les darreres pluges, l’actual situació a Catalunya és preocupant per la Sequera i Escassetat d’Aigua, que obliga a disminuir un 15% d’Aigua i per tant comporta estalviar, gestionar o implantar possibles Equips per a Tractar, Optimitzar i/ o Recircular Aigua en la majoria de les activitats industrials amb la major eficiència possible.
Stenco, elabora Plans d’Estalvi de l’Aigua des de fa anys i dissenya i implanta sempre la millor Solució Tècnica i Econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, per a una Gestió i Tractament Eficient de l’Aigua i si cal Reciclar-la o Reutilitzar-la!
👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Gestió i Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.
ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/
Uni1-gi-1280x825.jpg
17 May, 2024

by Stencoadmin

🎯Des de fa 60 anys, a Stenco realitzem Jornades Tècniques d’Aigües a diferents Universitats d’Espanya, per als alumnes de l’últim curs d’Enginyeria Industrial.

🎓🏫Encantats de poder explicar:

📌 Tipus de calderes industrials i tractament d’aigües

📌 Prevenció de Legionella en instal·lacions industrials

📌 Abocaments d’aigües residuals industrials

📌 Sequera a Catalunya i Espanya

 A Stenco, col·laborem de forma desinteressada amb les Universitats i Centres de Formació Professional, per poder explicar als estudiants d’una forma pràctica, resumida i complementaria al temari acadèmic, les principals problemàtiques i solucions de Tractaments de l’Aigua en tot el seu cicle inclosa Reutilització💧♻️

Congreso-Legio.png
7 May, 2024

by Stencoadmin

📢📆El 18 i 19 de juny se celebrarà l’edició biennal del Congrés Ibèric de Legionella i Qualitat Ambiental, organitzat per les Associacions AQUA ESPAÑA i FEDECAI.

🎯El Congrés es realitzarà en modalitat presencial a Madrid, amb expositors i les següents 4 taules, amb 4 ponències i debat cadascuna, el primer dia dedicat a la Legionella:

📌Legislació actual a Legionella i la seva aplicació a Espanya: Visió estatal, autonòmica i local

📌El paper clau de la microbiologia i l’epidemiologia en la prevenció de la Legionel·losi

📌Instal·lacions de risc, gestió i/o manteniment

👉🏻El nostre Director General Sergi Martí participarà com a moderador a la taula de legislació de Legionella, com President de AQUA ESP, i com a ponent en els nous PSL segons la Norma UNE 100030, com a Coordinador del GT 12 del CTN 100 d’UNE

📍El segon dia estarà dedicat exclusivament a CAI, amb 4 taules i les seves 4 ponències respectives molt atractives.

✅Serà molt interessant, resoldrà dubtes i ajudarà titulars d’instal·lacions, enginyeries, laboratoris, professionals, assessors, consultors, mantenidors, empreses de tractaments d’aigües, DDD, etc. a poder aplicar o assessorar millor els nous requisits tècnics i legals que ha generat la nova legislació!!

🎯STENCO és Patrocinador del Congrés, com a empresa Líder en aquest Sector!!

📲Programa i Inscripcions: https://congresocaiylegionela.com/

AquaResmat2-1.jpg
7 May, 2024

by Stencoadmin

🎯Després de més de 60 anys de continu creixement, gràcies a la confiança dels nostres clients, i amb la creació, adquisició i/o fusió de diverses empreses del nostre Grup, per oferir Serveis, Solucions i Equips a tot el Cicle de l’Aigua, hem hagut d’ampliar notablement les nostres instal·lacions.

📌Un any intens de cerca d’un nou terreny, disseny i construcció de les noves instal·lacions

📌Terrenys de 13.000m2, amb dues naus industrials de 5.000m2 i oficines de 1.000m2

📌Nova Fàbrica, Magatzems, Aules, Show Room, Enginyeria, Dept. Administratiu, Dept. Tècnic-Comercial, Oficina Tècnica, R+D+i, amb Plantes Pilot i banc de proves per a aigües de procés, residuals, grisos i el seu possible Reutilització, amb sinergies importants entre totes les empreses del Grup MTA

📌Una nova inversió total de 6 M€

👉🏻Al febrer AQUA RESMAT-Experts en Depuració d’Aigües Residuals, Grisos i Pluvials es va traslladar a les noves instal·lacions, sent la seva seu principal i al març ja van estar totalment operatius.

😊 Molt contents per les noves instal·lacions, per poder augmentar i millorar la producció, muntatges, estoc, digitalització i industrialització, millora dels terminis de subministrament, proves en plantes pilot, i poder augmentar la qualitat i desenvolupar nous Productes i Serveis per a tots els clients del Grup MTA.

📈Stenco i Aqua Resmat formen part del Grup MTA, amb 9 empreses nacionals relacionades amb tot el Cicle Integral de l’Aigua, amb més de 10.000 clients, més de 80.000 Equips instal·lats, unes instal·lacions de més 20.000m2, una facturació superior a 30M€ i més de 150 persones.

💝Amb el Propòsit Social de millorar la Qualitat de l’Aigua, Depurar els Abocaments al Medi Ambient, gestionar i pal·liar l’Escassetat d’Aigua per la Sequera i prevenir brots de Legionella; Estalviant, Reutilitzant i realitzant una Gestió i Tractament Eficient de l’Aigua 💧♻️💙

Descalcificador-Ind-llet-2-1280x576.jpg
12 April, 2024

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5 m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯En aquest cas, el nostre client és una important indústria del sector alimentari, i hem realitzat aquesta nova instal·lació en el marc d’actuacions destinades a millorar l’eficiència en el consum d’aigua:

📌Stenco ha dissenyat, fabricat i instal·lat dos Sistema de Tractament mitjançant Descalcificació, un primer per afinar l’aigua d’alimentació a caldera, i un segon, per obtenir aigua per a producció

📌El Sistema de Tractament complet consta de les unitats següents:

-Un Descalcificador volumètric per afinar l’aigua de l’aigua d’aportació a caldera, amb capacitat per a 40 m3/h.

-Un Sistema de Descalcificació Dúplex, amb regeneració en contracorrent, capaç de subministrar 32 m3/h.

-Control automàtic de duresa a la sortida d’aigua descalcificada

📌El Dep. d’Enginyeria de Stenco va dissenyar i adaptar tots aquests Equips de Tractament a totes les necessitats requerides pels nostres clients

👉🏻En aquesta publicació volem destacar que, en aquest cas, la Descalcificació permet complir els requisits marcats pel client, tant per a l’aigua d’aportació a caldera com per a usos en producció.

📍La Descalcificació aconsegueix eliminar la duresa present a l’aigua, obtenint en sortida valors inferiors a 0,5ºHF.

📍El Sistema de Regeneració a Contracorrent permet reduir el consum de sal en un 30-40%.

📍El Quadre de Control de l’Equip de Tractament disposa d’un sistema de control i gestió remot mitjançant la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la Planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

📍El nostre subministrament ha consistit en el lliurament d’un projecte clau en mà, incloent-hi el disseny i subministrament dels Equips, el muntatge electromecànic i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

PEA-PAA.jpg
2 April, 2024

by Stencoadmin

A causa de l’estat excepcional d’Emergència i Excepcionalitat que existeix actualment a la majoria de les unitats de les conques internes de Catalunya derivat del llarg període de Sequera, l’Agència Catalana d’Aigua (ACA) requereix les persones titulars d’aprofitaments d’aigua (pou , riu, etc..) reduir el consum d’aigua en uns percentatges respecte de la seva situació en la normalitat. En cas d’utilitzar aigua de xarxa és l’Ajuntament qui ho està requerint.

La situació actual majoritària és d’emergència s’ha de reduir un 25% el consum. A les zones amb estat d’excepcionalitat és del 15% i d´Alerta és d’un 5%.

Tot i això, les persones titulars poden optar per proposar a l’ACA o Ajuntament un Pla d’Estalvi d’Aigua (PEA).

Un cop presentat aquest PEA, l’ACA o l’Ajuntament pot resoldre un percentatge de reducció inferior, tenint en compte les particularitats de cada ús.

 

Els objectius del PEA són:

a) Evitar restriccions homogènies i indiscriminades en el consum d’aigua, perquè siguin coherents amb les particularitats de cada indústria, podent reduir el % de reducció estàndard establert a cada fase de la Sequera.

b) Fomentar la capacitat dels usuaris per fer front i gestionar els episodis de Sequera.

c) Estimular la millora contínua de l’eficiència de l’ús de l’aigua al sector industrial amb totes les particularitats.

Idealment, s’hauria de presentar el PEA abans d’entrar a l’escenari de Sequera corresponent, però també ara es pot presentar amb mesures d’estalvi d’aigua a curt termini.

A Stenco, amb més de 60 anys d’experiència i milers de referències, us podem ajudar a elaborar el PEA, presentar-lo i implantar-lo.

Des de fa més de 3 anys estem realitzant PEA a tots els sectors industrials i de serveis, però des de fa més de 35 anys realitzem Auditories del Cicle Integral de l’Aigua per realitzar una Gestió Eficient de l’Aigua.

Contacti amb nosaltres perquè un expert especialitzat pugui contactar i fer una visita personalitzada: https://www.stenco.es/contacto/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49