Experts en Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Notícies | Stenco

titulo-Legionella.jpeg
31 January, 2019

by Stencoadmin

Amb periodicitat biennal, el Centre d’Investigació CRESCA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organitza el VIII Congrés Nacional sobre Legionel·la i Qualitat Ambiental.

L’esdeveniment se celebrarà a Terrassa (Barcelona) durant els propers dies 20 i 21 de febrer de el 2019.

Durant els dos dies es celebraran conferències plenàries, taules rodones i comunicacions orals tècniques lliures.

Aquesta trobada tecnicocientífic de referència a nivell nacional reuneix els millors experts i entitats sobre la prevenció i control de legionel·la a Espanya.

STENCO, com és habitual en anteriors edicions participarà en aquest Congrés mitjançant la presentació de dues ponències tècniques.

En Gregorio de Déu, Director Tècnic de Prevenció de Legionel·la de STENCO, presentaren la ponència sobre “Les instal·lacions de rentat de vehicles i les seves característiques com instal·lacions de risc de proliferació de Legionel·la”

En Sergi Martí, director general d’STENCO, moderarà la conferència inaugural del Congrés i presentarà la ponència tècnica “Resum de l’efecte de la Norma UNE 100030: 2017 de Prevenció i Control de la legionel·la després de 2 anys de la seva publicació”, com a president de LA Associació d’Empreses del Sector de l’Aigua, AQUA ESPAÑA.

Més info

2 October, 2018

by Stencoadmin

A la Conferència Anual del Grup Europeu d’Estudis en Infeccions per Legionella (ESGLI) a Lyon (França), es va comunicar que s’han declarat un total de 9.032 casos de Malaltia del Legionari durant 2017 a tot Europa.

 

A més de destacar la següent informació:

 

1-Aquests 9.032 casos suposen un important increment del 30% sobre les dades de l’any 2016, amb una incidència del 1,8 100.000 habitants.

 

2-El 68% dels casos s’han declarat en només quatre països: França, Itàlia, Espanya i Alemanya.

 

2-El 89% dels malalts tenen més de 45 anys i dels casos que es coneix l’evolució el 8% han mort.

 

4-La relació home/dona ha estat de 2,4 / 1, que són xifres habituals en l’epidemiologia de la malaltia del legionari.

 

5-El 95% dels casos estan causats per Legionella pneumophila i d’ells el 82% dels casos estan originats per Legionella Pneumohila Sg. 1.

 

6-Els casos associats a viatges han estat 1.487, que representen el 16% del total. Aquesta incidència suposa un increment del 37% sobre 2016. El 70% d’aquests casos els declaren 5 països (Regne Unit, Alemanya, França, Holanda i Itàlia). Itàlia, França, Espanya i Grècia acumulen el 55% de les visites dels malalts. Els casos han visitat 2.106 allotjaments en 86 països de destinació.

 

 

A Espanya es van declarar 1.488 casos de legionel·losi a 2017.Aquesta dada suposa també un important augment d’un 46% respecte als casos de 2016. Des de 2013, s’està observant una tendència creixent de la legionel·losi a Espanya, que trenca la baixada progressiva de casos que s’havia produït des de 2002.

 

Esperem que l’aplicació pràctica per part de tot el sector i de la inspecció sanitària dels aspectes complementaris de la Norma UNE 100030: 2017, segons l’art.6 del Reial Decret 865/2003, puguin contribuir a canviar aquesta tendència negativa d’augment de casos de legionel·losi a Espanya.

 

Stenco, empresa experta Tractaments d’Aigües i Prevenció de Legionel·la, amb més de 55 anys d’Experiència, disposa de Laboratori d’Anàlisi Acreditat a nivell internacional per la Norma UNE-EN-ISO 17025 i certificat per la Norma UNE-EN-ISO 9001, Certificat de Validació de Solvència Tècnica segons la Norma UNE 100030:2017 i disposa del Servei de Consultoria per assessorar qualsevol problemàtica de l’aigua a nivell analític, prevenció, desinfecció i de possible tractament de Legionel·la a tot Espanya.

6 September, 2018

by Stencoadmin

L’1 d’agost es va publicar al BOE, el Real Decreto 902/2018, de 20 de juliol, pel qual es modifica la següent legislació:

 

 • Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum.
 • Real Decreto 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà
 • Real Decreto 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.

 

Algunes de les modificacions més importants que afecten el Reial Decret 140 / 2003 son:

 

 1. Els laboratoris d’anàlisi que realitzin menys de 5.000 mostres/any han de tenir els mètodes d’anàlisi validats i documentats segons la norma UNE-EN-ISO 17025 o altres equivalents a nivell internacional
 2. Els laboratoris que realitzin més de 5.000 mostres/any, han d’estar acreditats segons la norma UNE EN ISO 17025 en els mètodes d’anàlisi.
 3. Per als paràmetres, a més d’indicar l’exactitud i precisió requerida, s’indica també la incertesa de mesura.
 4. Es modifiquen algunes freqüències de mostreig tenint en compte el volum d’aigua distribuïda o produïda cada dia en una zona d’abastament i les avaluacions de risc realitzades. En la nova legislació indica que si s’utilitza aigua de pou o superficial per a ús d’aigua de consum humà, encara que siguin menys de 100m3/dia, s´ha de fer sempre una anàlisi completa de potabilitat anual, que abans amb el RD 140 no era obligatori i depenia del que indiqués cada Pla de Vigilància Autonòmic.
 5. Es podran reduir la llista de paràmetres i la freqüència de mostri establerta a l’annex V, tenint en compte:
 6. La freqüència de mostreig d’E coli en cap cas s’ha de reduir
 7. Pel que fa als altres paràmetres s’estableixen disposicions específiques.
 8. S’indica l’obligatorietat per als gestors de l’elaboració d’un Pla Sanitari de l’Aigua, quan la zona proveïda superi els 50.000 habitants, que haurà de ser aprovat per l’autoritat sanitària de cada comunitat autònoma i que haurà de ser revisat i actualitzat almenys cada cinc anys.

 

Stenco compleix amb tots els nous requisits i pot realitzar qualsevol tipus d’anàlisi requerit en la legislació vigent relativa a aigua de consum humà.

 

Stenco, empresa experta en Anàlisi i Tractaments d’Aigües, amb més de 55 anys d’Experiència, disposa de Laboratori d’Anàlisi, acreditat a nivell internacional per la Norma UNE-EN-ISO 17025 i certificat per la Norma UNE-EN-ISO 9001, que realitza més de 45.000 mostres d’aigua a l’any i disposa del Servei de Consultoria per assessorar qualsevol problemàtica de l’aigua a nivell analític, enginyeria i de possible tractament a tot Catalunya i Espanya.

13 June, 2018

by Stencoadmin

S’han publicat les dades de l’any 2017 de casos de “malaltia del legionari” amb 1.488 casos de legionel·losis declarats a tot Espanya.

Aquesta dada suposa un important augment d’un 46% respecte als casos de 2016, quan es van declarar 1.018 casos.

Des de 2013, s’està observant una tendència creixent de la legionel·losi a Espanya, que trenca la baixada progressiva de casos que s’havia produït des del 2002.

Les dades dels casos declarats en altres països i a la Unió Europea també han revelat un important augment respecte a les dades d’anys anteriors.

Esperem que l’aplicació pràctica per part de tot el sector i de la inspecció sanitària dels aspectes complementaris de la Norma UNE 100030: 2017, segons l’art.6 del Reial Decret 865/2003, puguin contribuir a canviar aquesta negativa tendència d’augment de casos de legionel·losi a Espanya.

17 May, 2018

by Stencoadmin

L’Assemblea de la República de Portugal va aprovar el passat 11 de maig la nova norma de Prevenció i Control de la Legionel·la. El text final aprovat en la Comissió Parlamentària de Medi Ambient a partir d’una proposta de llei del Govern imposa auditories cada tres anys als equips de refrigeració evaporativa i preveu multes de fins a 44.890 euros per als que no compleixen les normes.

En els edificis amb sistemes en els quals es produeixin aerosols, especialment quan hi hagi torres de refrigeració o humidificadors, o amb sistemes d’aigua calenta per a dutxes on la temperatura d’emmagatzematge sigui inferior a 60 ºC, les auditories també han d’incloure la investigació de la presència de Legionella spp i Legionella pneumophila, en mostres d’aigua recollides en els les torres de refrigeració, els dipòsits d’aigua calenta i les safates de condensació.

A Portugal, es van registrar 962 casos i 86 morts provocats per la Legionella entre 2004 i 2013, d’acord amb el Programa de Vigilància Epidemiològica Integrada de la malatia del legionari.

Al novembre de 2014, a Vila Franca de Xira, va passar un dels més grans brots de legionel·la a nivell mundial que va provocar 375 casos, registrant 12 morts. Es tracta del tercer major cas a nivell mundial i es va originar en un sistema de refrigeració instal·lat a l’exterior.

 

3 May, 2018

by Stencoadmin

Stenco acaba d’obtenir el Certificat “Cert-LEGIO”, com “Empresa amb Solvència Tècnica i Empresarial en Prevenció i Control de legionel·la”, segons els requisits indicats en l’annex D de la Norma UNE 100030: 2017 de “Prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel·la en instal·lacions “. Aquest Annex indica 12 requisits empresarials i 6 requisits tècnics voluntaris i addicionals als requisits mínims legals vigents (bàsicament estar inscrit en el Registre ROESB), per assegurar una adequada solvència tècnica en les empreses que ofereixen serveis en els diferents aspectes del Pla de Prevenció i control de legionel·la (PPCL). Stenco és la primera empresa a Espanya en aconseguir aquesta certificació, que assegura un alt nivell tècnic i empresarial en els Serveis que realitza als seus clients en Prevenció i Control de Legionel·la: Diagnòstic Inicial de la situació de la instal·lació de risc, Programa d’Actuació ( designació de responsabilitats, programes de formació, de tractaments d’aigües, de mostrejos anàlisi d’aigües, de neteja i desinfecció, de revisió de les instal·lacions i de PRL) i Avaluació Periòdica de l’PPCL.

25 April, 2018

by Stencoadmin

El Director General d’STENCO, Sergi Martí, ha tornat a ser elegit per unanimitat president de AQUA ESPAÑA pel mandat 2018-2022.

Sergi Martí porta tres mandats seguits com a President de l’Associació, compaginant-lo com a coordinador de la Comissió Sectorial de Prevenció i Control de Legionel·la de l´Associació.

AQUA ESPAÑA és L’Associació Espanyola d’Empreses del Sector d’Empreses de l’Aigua, fundada fa 35 anys i disposa de més de 130 empreses associades.

El Director General d´STENCO també ha estat cofundador de diverses organitzacions relacionades amb el Sector de l’Aigua com la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua (PTEA), l’Agrupació Sectorial de l’Aigua i el Catalan Water Partneship (CWP).

Entrevista: https://www.aquaespana.org/noticias/sergi-marti-de-stenco-industrial-reelegido-por-unanimidad-como-presidente-de-aqua-espana

Articulo iAgua

18 April, 2018

by Stencoadmin

El passat 14 de febrer, el Govern del Principat d’Andorra ha publicat un nou Reglament de Prevenció de la legionel·losi que actualitza l’anterior Reglament del octubre del 2002, incloent 13 instal·lacions de risc i la necessitat d’implantar un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) per instal·lació.

El Director de Stenco ha participat com a consultor tècnic extern en les noves aportacions tècniques al nou text legal.

 

12 April, 2018

by Stencoadmin

Al mes de juny del 2017, s’ha publicat una actualització de la Guia Tècnica Europea per minimitzar el risc de Legionella en els edificis.

S’estructura en quatre parts: 1.-Procediments per a l’avaluació de risc, investigació ambiental i prevenció de Legionella en les instal·lacions amb agua.2.-Mètodes per a la investigació i control d’un brot de malaltia del legionari en un hotel, i 1 allotjament o en un altre tipus d’edifici público.3.-Guia tècnica per a la prevenció i control de legionel·la en les instal·lacions de agua.4.-Mètodes de tractament per als diferents sistemes d’aigua.

Des de 2001, data de la primera versió, el Grup Europeu d’Estudis en Legionella (ESGLI) ofereix un document de consens i d’alt contingut científic, que és una referència per a aquest sector.Per obtenir la Guia:  https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-technical-guidelines-prevention-control-and-investigation-infections

 

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies".

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll Up