Experts en Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Uncategorized archivos | Stenco

corrosiC3B3-1280x1280.jpg
1 March, 2021

by Stencoadmin

Stenco realitza tractaments anti incrustants i anti corrosius des de fa més de 60 anys, ja sigui amb tractaments químics, físics o fisicoquímics. El control es pot realitzar mitjançant anàlisi de l’aigua, dels materials i / o mitjançant de cupons o sondes de corrosió.

📌En aquesta ocasió Stenco implanta un sistema de monitorització en continu mitjançant testimonis, en una important empresa auxiliar de l’automòbil del País Basc.

📌Vam dissenyar i instal·lar a mida, un panell amb mesurament en continu de pH, control de corrosió amb rotàmetre i testimonis d’alumini i acer.

📌Se va incorporar dosificació de producte anticorrosiu, que permeten millorar el control de corrosió i optimitzar part del seu procés.

📌Es controla també el creixement de microorganismes.

😊 Solució implantada amb èxit, minimitzant processos corrosius. Client satisfet ja que el seu anterior proveïdor no va poder solucionar aquesta problemàtica!!

 

✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

ℹ️Solicitar info: https://www.stenco.es/contacto/

☑️Más info: https://www.stenco.es/proyectos/

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

 

#TratamientodeAgua

#Corrosion

#CircuitoAgua

#Agua

#Eficiencia

legionella1.jpg
25 February, 2021

by Stencoadmin

Avui el Ministeri de Sanitat ha publicat l’esborrany de la nova R.D de Legionella que derogarà a l’RD 865/2003.

Aspectes més importants inicialment a destacar:

📌Moltíssim aspectes tècnics estan basats en la UNE 100030.

📌S´han inclòs de definicions.

📌Ampliació d’instal·lacions de risc.

📌Possibilitat d’implantar a les instal·lacions un PPCL (Pla de Prevenció i control de la legionel·la) basat en Norma UNEIX, o PSL (Pla Sanitari davant legionel·la) basat en avaluació de risc.

📌Toma de mostres i anàlisi de Legionella acreditats per ENAC, segons ISO 17025.

📌Les anàlisi de Legionella per cultiu es poden complementar amb mètodes ràpids.

📌Nueva formació per al personal, segons Qualificació Professional específica de l’INCUAL.

📌Inclusió de taules amb mesures correctores amb positius de Legio per a Torres, Aigua Sanitària, Spa’s i altres instal·lacions.

 

✅ 💪🏻🏅🔬😊 Stenco compleix ja tots els requisits tècnics, empresarials i legals que demana la nova legislació per poder realitzar anàlisis i serveis als titulars d’instal·lacions !!

🏭🏨🏢📝🗓 💧 En breu els nostres Gestors, informaran individualment a tots els nostres clients dels nous requisits a implantar en las instal·lacions d´aigua, industrials o de serveis, considerades de risc de proliferació de Legionella: aigua sanitària, torres de refrigeració, condensadors evaporatius, centrals humidificadores, sistemes contra incendis, fons ornamentals, reg, rentat de vehicles, humidificadors, nebulitzadors, etc..

☑️En general és un bon avanç per a la Prevenció de la Legionel·la a Espanya !!

✅Des de STENCO, com empresa experta en Anàlisis, Tractaments d´Aigües i Legionella, farem aportacions tècniques per millorar el projecte de RD. Hi ha temps fins al 15.2.20 per presentar al·legacions. En pocs mesos es preveu la seva publicació en el BOE.

📲Esborrany RD Legio:  https://lnkd.in/e83yKvw

#Aigua

#Legionella

EDAR-1280x1280.jpg
8 February, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la, posa en marxa i realitza assistències d’una nova EDARI en una important indústria de el sector de pintures.

El nostre client requeria d’una planta depuradora capaç de tractar les noves aigües procedents del procés industrial.

📌El abocament d’aigües residuals presentava valors de DQO, DBO5 i SS per sobre dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica.

📌Des de la nostra Enginyeria i Laboratoris es realitzen diversos estudis, anàlisis, respirometries i planta pilot biològica, per determinar i dissenyar la millor solució.

📌Finalment s’executa una nova Depuradora composta per una Bassa de Homogeneïtzació, Tractament Físic-Químic, Reactor Biològic, Decantantació i Centrifuga.

 

😊♻️Gracias a Stenco, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims per a la tranquil·litat de la indústria i ha rebaixat notablement els costos de l’cànon de l’aigua!

 

✅ !!Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https://lnkd.in/gx-UXtM

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

#TratamientodeAgua

#AguasResiduales

#Agua

OI-carta-1280x960.jpg
2 February, 2021

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la, posa en marxa i manté Plantes d’Osmosi Inversa des de fa més de 30 anys a tot Espanya.

Realitzem Equips d’Osmosi per produir aigua entre 0,5m3 / h fins a 150 m3 / h, dissenyem per a altres demandes de producció a mida de les necessitats de cada client.

📌En aquest cas, el nostre client d’una indústria alimentària de València necessitava un cabal petit.

📌No necessitava una qualitat d’aigua amb una qualitat constant, sinó que era molt variable en funció de la producció.

📌Disposa d’un pretractament amb un Filtre de sorra-antracita i una unitat d’Osmosi Inversa, incloent reactius químics i una cloració final.

📌Actualment estem treballant per ampliar l’Equip per l’augment de producció.

😊La singularitat d’aquest Equip és que està dissenyat per treballar a una qualitat d’aigua de sortida ‘a la carta’, és a dir amb una conductivitat ajustada segons els requisits de cada moment de la producció de client.

✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!

☑️Más info: https: https: //lnkd.in/gx-UXtM

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

 

#Osmosis

#Agua

torre-1280x758.jpg
26 January, 2021

by Stencoadmin

Stenco realitza, des de fa més de 25 anys, el servei integral de prevenció de Legionel·la: assessorament, formació, auditories, anàlisi, productes químics, físics i físic químics, manteniments, neteges i desinfeccions, suport tècnic i servei post venda en milers d’instal·lacions a tot Espanya.

📌Portem anys realitzant tot el servei integral de les Torres de Refrigeració d’un dels Centres Comercials més grans d´Epanya i d’Europa situats a Aragó.

📌En aquesta ocasió hem fet el canvi dels deflectors dels 9 Circuits de Refrigeració, que estaven en mal estat.

📌 Aquest manteniment programat s’ha realitzat a instància de les nostres observacions de les visites periòdiques i les recomanacions de l’Administració Sanitària.

😊! A part de seguir complint amb les exigències de la legislació vigents, el manteniment de les instal·lacions és complementari i necessari!

✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!

ℹ️Sol.licitar info: https://lnkd.in/gACQKmn

☑️Més info: https://lnkd.in/eMYGCKi

🎥Vídeo 60 Aniversari Stenco: https: //lnkd.in/eFGSgMu

#TratamientodeAgua

#Legionella

#Agua

#Eficiencia

labor-1280x960.jpg
26 January, 2021

by Stencoadmin

A Stenco realitzem assaigs per identificar les causes dels problemes detectats en els Equips de Tractament: dipòsits, incrustacions, caracterització de les membranes, rebuig de sals i cabal, oxidació, integritat, microscòpia, SEM-EDX, etc.

Disposem:

📌Enginyeria d’Aigües, amb tecnòlegs que dissenyen els equips.

📌Dirección de el projecte per supervisar i dirigir l’execució de l’obra i muntatge amb els instal·ladors i electricistes.

📌Personal amb experiència per realitzar la posada en marxa, seguiment i manteniment preventiu i correctiu.

📌Laboratorios d’Anàlisi més de 800m2, acreditat i certificat, per a realitzar qualsevol tipus d’anàlisi o assaig específic físic, químic i / o microbiològic o en planta pilot.

😊 !! Gràcies a la solució global oferta i realitzada per Stenco, tots els Equips d’Osmosi Inversa, Ultrafiltració i Nanofiltració disposen del millor disseny, instal·lació i manteniment possible !!

✅ !! Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client !!

ℹ️ Sol·licitar info: https://www.stenco.es/contacto/

☑️Más info: https://www.stenco.es/servicios/laboratorio-analisis-agua/

#Laboratorio

#TratamientodeAguas

#Agua

#Osmosis

Agua-consumo3.jpg
22 January, 2021

by Stencoadmin

El 19 de gener el Ministeri de Sanitat ha publicat la nota de consulta pública (datada el 23.12.20) sobre la Proposta de el Projecte de “Real Decret pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris del subministrament i control de la qualitat de l’aigua de consum “.

✅És l’inici d’elaboració d´un nou Reial Decret que derogarà el RD 140/2003 per adaptar la legislació espanyola a la recent Directiva (UE) 2020/2184 de la 16/12/20 publicada al DOUE nº 435 del 23/12/20.

✅El actual RD 140/2003, basat en l’antiga Diretiva 98/83 / CE va tenir dues modificacions amb el RD 314/2006 i el RD 902/2018.

✅Des de STENCO, com experts en tractaments d´aigües, farem aportacions tècniques per millorar el projecte de RD. Hi ha temps fins al 5.2.20 per presentar al·legacions per part de ciutadans, empreses, organitzacions i associacions.

Alguns punts per destacar:

📌Actualització de la llista de paràmetres i valors paramètrics.

📌Nueva llista de vigilància de contaminants emergents, com alguns alteradors endocrins.

📌Enfoc preventiu basat en el reg.

📌Assegurar el consum mínim a tots els ciutadans.

 

📌Més informació i transparència en la qualitat, preu i altres temes de l’aigua.

😊 !! És una molt bona notícia que el Ministeri de Sanitat hagi iniciat ja el tràmit, encara que tingui un màxim de 2 anys per transposar a la legislació nacional !!

📲 Més Info

 

#Agua

#tratamientodeAgua

#TratamientodeAguas

#DiretivaAgua

Logo-60-aniversari4_cat.jpg
30 December, 2020

by Stencoadmin

L’any 1960 es va fundar Stenco per part de Francesc Martí i de Josep Martí, iniciant l’activitat amb un sol producte per a calderes de vapor per al sector tèxtil amb la distribució per a Espanya d’una innovadora patent holandesa.

Durant aquests 60 anys hem anat creixent, desenvolupat nous productes, equips i serveis per a tractament de l’aigua, expandint-nos, innovant i diversificant clients en tots els sectors industrials i de serveis, sent actualment una empresa nacional de 3a generació referent i líder del seu sector, oferint productes i serveis per a Anàlisi, Tractament de l’Aigua a tot el seu Cicle Integral de l’Aigua i en prevenció de Legionella.

Hem treballat amb més de 15.000 clients, hem venut més de 55.000 Equips i Instal·lacions, hem realitzat més de 25 milions d’anàlisi d’aigua, hem format a més de 30.000 alumnes i realitzat 4 edicions de el llibre STENCO referent en aigües.

Actualment, som una empresa amb més de 100 professionals experts en Anàlisi, Tractaments de l’Aigua de seu Cicle Integral i Prevenció de Legionel·la; disposant de modernes instal·lacions amb més de 5.000m2, amb Enginyeria, Laboratoris, Fàbrica i Magatzems propis per poder cobrir totes les necessitats dels nostres clients a tot Espanya.

Estem molt contents, ja que, tot i la maleïda pandèmia d’aquest any, no hem tingut cap cas de COVID dels nostres empleats i empleades a les nostres instal·lacions, no ens ha afectat a nivell de model de negoci, i fins i tot hem pogut contribuir en la seva prevenció realitzant desinfeccions específiques contra el COVID en instal·lacions dels nostres clients !!

Volem tornar a agrair a tots els nostres clients, proveïdors, col·laboradors, empleats i socis la confiança en el Projecte de Stenco!!

🎥Veure vídeo 60 Aniversari

Les principals revistes i mitjans de comunicació del sector han destacat o publicat aquesta fita, ja que actualment Stenco és l’empresa privada de el sector amb més experiència, referències, certificacions i homologacions d’Espanya.

Veure missatges i entrevistes 60 aniversari Stenco:

📲 Entrevista a Aqua Espanya

📲 Entrevista a Portal AguasResiduales

📙 Article en Revista TecnoAqua

📘 Article en Revista iAguaMagazine

 

🎂 60 Aniversari Stenco

🥂🍾🎁🎅🏻🌲🌠✨💝

MSF_Stenco_POSTAL-GIF_CAST.gif
28 December, 2020

by Stencoadmin

Com cada any en Stenco vam realitzar una donació econòmica a l’organització humanitària independent Metges Sense Fronteres, equivalent per suficients kits de cloració per 125.000 persones perquè tinguin aigua potable, però aquest any es destinarà especialment per a persones vulnerables afectades per la COVID.

Aquest any amb la COVID, a Espanya i a la resta de països occidentals hem patit una pandèmia mundial molt important i greu, però per desgràcia en molts altres països del món menys desenvolupats, a part de l’COVID, continua sent crítica la salut de milions de persones molt vulnerables per molts altres motius ……

És una motivació addicional per a la participació de les enquestes anuals internes als empleats i empleades i de les enquestes externes als clients.

UE.jpg
22 December, 2020

by Stencoadmin

El 15.12.20, el Parlament Europeu va donar el seu vistiplau a un acord amb els Estats membres en relació amb la nova Directiva sobre l’aigua de consum humà.

La nova normativa pretén que tota la Unió pugui disposar d’una aigua potable corrent de més qualitat. És el que havien demanat els més de 1,8 milions de signants de la primera iniciativa ciutadana europea que ha tirat endavant, Right2Water: que tots els europeus puguin accedir a l’aigua potable en condicions de seguretat.

Per això, els Estats membres hauran de garantir el subministrament gratuït d’aigua en els edificis públics, i animaran els restaurants, menjadors i serveis de restauració a oferir aigua als seus clients, gratuïta o per una petita taxa de servei.

Control i millora de la qualitat de l’aigua de l’aixeta

Perquè les persones puguin -i vulguin- beure aigua de l’aixeta i no embotellada, es millorarà la qualitat mitjançant la imposició d’uns límits més estrictes per a alguns contaminants com el plom.

A principis de 2022, la Comissió elaborarà i supervisarà una llista d’aquelles substàncies o compostos que suscitin preocupació sanitària entre l’opinió pública o la comunitat científica. Han de figurar en aquesta llista productes farmacèutics, alteradors endocrins i microplásticos.

La Comissió també establirà unes llistes europees de substàncies autoritzades a estar en contacte amb l’aigua potable.

Els Estats membres han de vetllar perquè les mesures adoptades per aplicar les noves normes es basin en el principi de precaució, i en cap cas provoquin un deteriorament de la qualitat actual de l’aigua potable.

Quan s’ha d’aplicar als Estats membres

La Directiva entrarà en vigor als dotze dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea. Els Estats membres tindran dos anys a partir de la seva aprovació per fer els canvis necessaris en la seva legislació, i en el cas d´Espanya el Real Decreto 140/2003.

Per més informació

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "Política de Cookies".

ACEPTAR
Aviso de cookies
Scroll Up