Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Uncategorized @ca archivos | Stenco

13 September, 2023

by Stencoadmin

*Nou Reial Decret 3/23 Aigua Consum Humà*

Tal com ja hem informat àmpliament, el Ministeri de Sanitat va publicar el 10 de gener el Reial decret 3/2023 que va entrar en vigor l’11 de gener del 2023.

La revista TecnoAqua, referent del sector, ha volgut entrevistar Susana Egido, la Directora Tècnica del nostre Laboratori, expert en anàlisi d’aigües de consum humà, per saber la seva opinió sobre la nova legislació després de 20 anys amb el RD 140/ 2003.

Els Laboratoris de Stenco tenen més de 60 anys d’experiència, analitzen més de 55.000 mostres a l’any d’aigües potables, procés, piscines, residuals, regenerades i Legionella.

📌Per a tots els nostres Clients de tots els Sectors Industrials i de Serveis a tot Espanya

📌Màxima qualitat i fiabilitat, amb més de 40 anys Homologats com a Entitat Col·laboradora de l’Administració, més de 25 anys Certificats per la ISO 9001, Certificats per la ISO 140001 i 45001, i més de 18 anys Acreditats per ENAC segons la ISO 17025 més de 100 paràmetres

📌Acreditació de la presa de mostres

📌Gran qualificació, capacitat tècnica i de servei del nostre Equip de més de 40 professionals multidisciplinaris

📌Laboratoris moderns i equipats amb més de 900 m2

📌Experts a Anàlisi i en tot el Cicle Integral de l’Aigua

✅El laboratori de Stenco, analitza aigües de consum humà per a qualsevol activitat econòmica, de serveis (hotels, poliesportius, spa´s, col·legis, etc..) i industrial!

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client detectat a través de les analítiques!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Acreditacions i Certificacions a Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/laboratorio-analisis-agua/

clorador-desinfeccion-aarr-1280x1274.jpg
7 September, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i instal·lacions de Reciclatge i Reutilització, per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tota Espanya.

🎯 El nostre client és una empresa de serveis que explota una petita EDAR municipal, la qual ja disposa d’una Depuració Biològica mitjançant Fangs Activats i eliminació de nitrogen.

📌Es tracta d’un client que ja disposa de més Instal·lacions de Reciclatge d’Aigües Depurades dissenyades i executades per Stenco

📌L’Aigua Reciclada és utilitzada en la unitat de deshidratació de fangs i per netaja de vials de l’EDAR

📌La instal·lació de reciclatge té una capacitat per a 3 m3/h d’aigua residual depurada i disposa d’un sistema de tractament de filtració i cloració automàtics

📌El Sistema de Filtració instal·lat consta de dues etapes, mitjançant anelles i sílex-antracita

📌La Cloració automàtica es realitza al dipòsit de PRFV de l’aigua tractada amb capacitat de 15 m3

📌Completa la instal·lació realitzada amb un Grup de Pressió a 4 bar, de 2 x 12 m3/h

📌La instal·lació disposa d’un Quadre de Control que gestiona el funcionament de tots els Equips de Tractament

📌El subministrament i instal·lació s’ha realitzat clau en mà, incloent la instal·lació electromecànica i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

🎯♻️Gràcies a la nostra solució, el nostre client disposa de capacitat per reduir el consum d’aigua de consum humà per a serveis auxiliars en més de 18.000 m3!

📍Aquesta és una de les múltiples solucions que estem implantant des de fa anys als nostres clients, però amb l’estat actual d’excepcionalitat i emergència de Sequera a moltes zones d’Espanya, han augmentat les sol·licituds de Reciclatge i Reutilització de les aigües utilitzades per a diferents usos , a tots els sectors industrials i de serveis.

📍Amb les pluges actuals no han augmentat els nivells d’aigua als embassaments, per la qual cosa la situació de la Sequera continua sent crítica.

📍En qualsevol instal·lació que utilitzi aigua es pot millorar la seva eficiència, i de manera complementària estudiar i implantar estalvis d’aigua, reciclatge i/o reutilització de l’aigua.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

SAT-ultrafiltracion-1280x1291.jpg
10 July, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la i manté Plantes d’Ultrafiltració (UF) des de fa més de 25 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 Realitzem Equips d’UF per produir aigua entre 1 m3/h fins a 200 m3/h, i dissenyem per a altres demandes més grans de producció a mida de les necessitats de cada client.

👉🏻En aquest cas, el nostre client, important empresa del Sector Químic del nord d’Espanya, requeria el nostre Servei d’Assistència Tècnica (SAT) per a la substitució de les membranes d’un Equip d’Ultrafiltració (UF) doble de 140 m3/h, dissenyat i subministrat per STENCO com a pretractament a un Equip d’Osmosi Inversa (OI) de doble pas.

📌Els nostres SAT, format per personal propi especialitzat amb àmplia experiència, va realitzar els treballs de substitució dels 44 mòduls existent així com la instal·lació dels nous mòduls subministrats de la i posada en marxa de nou de l’Equip d’UF en el mínim temps possible

📌En disposar el client de dues unitats d’UF els treballs es van realitzar sense afectar la producció d’aigua per als Equips d’OI

📌En la posada en marxa dels nous mòduls, el nostre personal va tornar a comprovar els paràmetres d’operació i el compliment de l’SDI de l’aigua ultrafiltrada abans de la seva entrada als Equips d’OI

📌Les unitats d’UF en qüestió són capaces de produir 140m3/h d’aigua ultrafiltrada, treballant amb aigua de captació de riu.

📌Els Equips d’UF han demostrat ser una solució molt útil com a pretractament i protecció de la tecnologia de membranes, es tracti d’Equips d’Osmosi Inversa o Nanofiltració

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/proyectos/

Evaporador.jpg
30 May, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals .

🎯 El nostre client, important grup internacional de fabricació i producció de material escolar i oficina, requeria de Sistema de Tractament per als seus efluents carregats de tintes en una de les plantes a Espanya.

📌Dins dels treballs, el nostre Dep. d’Enginyeria ha calculat i dissenyat un Sistema de Tractament per a aquests efluents que consta dels elements següents:

📌Dipòsit d’Homogeneïtzació de l’aigua residual amb agitació mitjançant ventilació

📌 Evaporador al Buit amb bomba de calor i rascador mecànic capaç de concentrar l’efluent 10 vegades

📌Dipòsit de recollida de destil·lat amb ventilació.

🎯♻️ El destil·lat obtingut amb l’Evaporador, amb una reducció de càrrega contaminant superior al 99 %, es pot abocar a la Depuradora Biològica del client, complint a la sortida d’aquesta, tots els límits d’abocament establerts per l’Administració Hidràulica per a llera pública .

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅ Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

25 May, 2023

by Stencoadmin

📢El Ministeri de Sanitat acaba de publicar a la seva web la informació pública del redactat del Projecte d’un nou Reial Decret per modificar el Reial Decret 487/2022, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i que ja va entrar en vigència parcialment el 2.1.23.

A part de la correcció d’errades del RD 487/2022 publicada el passat 11.2.23, els canvis genèrics es van informar en un primer tràmit d’informació prèvia i ara ja concretats s’inicia la informació pública abans de la publicació al BOE, necessitant un nou text legal del mateix rang per ser modificats.

👉🏻La redacció del Projecte de RD disposa d’un únic article, amb 24 canvis redactats en un total de 10 pàgines.

🎯Les principals modificacions que volen incloure pretenen:

📌Ampliació definicions de l’Art.2: ampliant la de “titular” i definint les expressions “si escau”, “adequat” i suficient” a tot el redactat

📌Modificació de l’Art.5 “Responsabilitats”: incloure com a responsables els explotadors (arrendataris i/o gestors) no propietaris de les instal·lacions

📌Modificació de l’Art.11 “Mostreig”: que els mostrejos d’aigua sigui el mateix per a PPCL i PSL. La presa de mostra haurà de ser acreditada abans de l’1.1.2030

📌Modificació Annex IV Part B “Aigua Sanitària”: no obligar sempre al buidant dels dipòsits acumuladors d’aigua calenta de forma trimestral

📌Modificació Annex V Part B “Punts de Mostreig”: eliminen els 2 punts mitjans de la instal·lació, inclouen el concepte de quarts humits amb establiments amb allotjaments. Només cal analitzar ferro en el cas d’instal·lacions amb parts metàl·liques

📌Modificació Annex VII Taula 8 “Torres de refrigeració”: Valorar L+D amb valors > a 100 UFC

📌Modificació Annex IX a “Piscines”: no obligar a buidar la instal·lació si no és necessari en les L+D

📌S’inclou una nova disposició addicional perquè els dipòsits de menys de 750L disposin d’accés per a la inspecció, buidatge i presa de mostres

👉🏻La immensa majoria dels canvis indicats són correctes per a la millora de la Prevenció de la Legionella i/o Estalvi de Costos i d’Aigua, tan necessari en l’actual situació de sequera a Espanya 💧

😊La majoria d’aquests canvis indicats en aquest RD ja van ser comunicats al seu moment des de STENCO al Ministeri de Sanitat per a la seva incorporació.

👉🏻Ara des de STENCO aprofitarem per tornar a insistir, i incloure altres petits canvis tècnics justificats que millorarien encara més la legislació

📆Inici possibles aportacions: 24.5.23

📆Finalització possibles aportacions: 13.6.23

🤞🏼La previsió és que el RD estigui publicat abans del 31.12.23, que entrarà gairebé plenament en vigor el RD 487/2022.

Projecte modificació RD 487/2022

Nota aclaratoria aspectes RD 487/2022

19 May, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar de 1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya.

🎯 El nostre client, multinacional del sector alimentari, requeria la construcció d’una nova EDARI per a una de les noves plantes productives a Espanya.

📌El nostre Dep. d’Enginyeria després d’estudiar i analitzar l’afluent a tractar, va dissenyar un EDARI amb un Tractament Físic-Químic inicial i després una Depuració Biològica per Fangs Actius amb la respectiva línia de Deshidratació de Llots.

📌Dins dels treballs de muntatge i posada en marxa, aquesta setmana els nostres tècnics estan realitzant les proves de funcionament del Sistema d’Aireació i Agitació del Reactor Biològic.

📌El Sistema d’Aireació consta de 15 graelles extraïbles dissenyades i construïdes per Stenco per a aquest projecte amb un total de 300 difusors.

📌L’EDARI tractarà de l’ordre de 400m3/dia d’aigua residual procedent del procés de producció.

📌La instal·lació i posada en marxa serà realitzada pels nostres tècnics especialitzats de Stenco.

🎯♻️Molt contents d’aportar solucions als nostres clients perquè els vostres abocaments d’aigües residuals estiguin per sota dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica i col·laborar en la protecció del Medi Ambient!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Stenco, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

WEB_Nº322-_-LE912-copia.png
3 May, 2023

by Stencoadmin

🎯El Laboratori de Stenco està Acreditat per ENAC amb el núm. 322/LE912 segons la Norma UNEIX-EN ISO/IEC 17025, des de fa més de 20 anys, per tal de demostrar que el laboratori opera de forma imparcial i que té la competència tècnica per donar resultats vàlids.

📌Acabem de renovar l’acreditació d’acord amb la Norma ISO 17025 per a les anàlisis fisicoquímiques d’aigües de consum, de piscines i de residuals, per a les anàlisis microbiològiques d’aigües de consum i continentals tractades i per a la presa de mostres d’aigües.

📌Actualment, el nostre laboratori disposa d´un abast tècnic d´acreditació renovat, on figuren els més de 100 paràmetres que té acreditats.

📌L’Acreditació assegura que els assajos es realitzen sempre d’acord amb els mètodes establerts i complint els requisits dels Clients finals, així com els requisits legals i reglamentaris

📌Aquesta acreditació evidencia el compliment d’una Norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17025 molt exigent, que aporta fiabilitat i reconeixement a les anàlisis ofertes pel Laboratori, cosa que repercuteix directament en la imatge d’aquest i en la confiança dels clients.

📌El Laboratori de Stenco també ha renovat les Certificacions de Gestió de la Qualitat, Medi ambient, Seguretat i Salut d’acord amb les respectives Normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 .

📌Els laboratoris de Stenco disposen de més de 1.000m2, instal·lacions modernes i instrumentació, més de 30 analistes i analitzen més de 55.000 mostres d’aigua a l’any.

🎯Amb tot això, Stenco Laboratori, amb més de 60 anys d’experiència, segueix apostant per la Qualitat de les seves Anàlisis i Presa de Mostres, la Seguretat, la Salut i la Sostenibilitat Ambiental com a part essencial de la seva gestió empresarial, impulsant la millora contínua dels seus processos i orientació a l’excel·lència del servei prestat als clients.

👉🏻El Laboratori Stenco de Aguas, Aire, Residus i anàlisi de Legionella disposa de les Homologacions, Registres i Autoritzacions per realitzar anàlisis a tot Espanya.

✅!Stenco, té una àmplia gamma d’anàlisi per donar un diagnòstic fiable a tot el Cicle Integral de l’Aigua, per poder dissenyar i implantar després la millor solució tècnica i econòmica possible a cada possible problemàtica concreta del cicle de l’aigua i Legionella de cada client !

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

congres-Legio-2-1280x886.jpg
25 April, 2023

by Stencoadmin

Des de fa 20 anys es realitza a Terrassa, de forma biennal, el ‘Congrés Nacional de Legionella’, consolidat com a esdeveniment de referència del Sector.

🎯Encantats de poder seguir com a “Empresa Col·laboradora” del Congrés, l’única del Sector de Tractaments d’Aigües.

La setmana passada es va realitzar una nova edició en modalitat híbrida, presencial i OnLine, amb èxit en assistència i participació dels ponents, destacant les següents ponències:

📌Covadonga Caballo, Sotsdirectora de Sanitat Ambiental del Ministeri de Sanitat ha explicat tots els canvis que es realitzaran del Reial Decret 487/2022, amb una modificació amb un nou RD abans del 31.12.23.

El més nou és que no s’hauran de buidar trimestralment, per defecte, els acumuladors d’aigua calenta sanitària i que es preveu que la presa de mostres d’aigua per analitzar Legionella haurà d’estar acreditada abans del 2030

📌Irene Corbella, Cap de Servei de Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha explicat amb detall l’aplicació del PPCL i PSL

📌Jorge Galván, Director d’ANECPLA ha explicat els requisits i avantatges dels nous requisits formatius que comporta la nova legislació

📌Sergi Martí, com a President d’AQUA ESPAÑA, he comentat la visió del Sector després de 10 mesos de publicació del nou Reial Decret 487 i les principals novetats de l’actualització de la Norma UNE 100030:2023 que està prevista publicar-se a l’últim quadrimestre de aquest any, com a document complementari a la legislació, molt necessari i útil per a titulars d’instal·lacions, sector professional i inspecció sanitària

Es van aclarint temes i avançant per poder disposar d’una legislació i normativa actualitzada i efectiva per disminuir i evitar casos i brots de legionel·losi a Espanya.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅!! Stenco, analitza, forma, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/prevencion-control-legionella/

Mejoras-y-ampliacion-EDAR-Centro-Comercial-1280x960.jpg
11 April, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 El nostre client, líder europeu de distribució i present també a Àsia, Amèrica i Àfrica, requeria una millora i ampliació de l’EDAR en un dels principals centres a Espanya.

📌A fi de minimitzar l’impacte ambiental i generació de residus, s’han conservat el tanc d’homogeneïtzació, reactor biològic i decantador secundari fabricats a PRFV ja existents, realitzant les reparacions estructurals necessàries

📌Dins dels treballs de remodelació, s’han instal·lat nous Equips de Tractament en totes les etapes del procés de depuració, incloent un sistema d’aireig i agitació al tanc d’homogeneïtzació

📌L’entrada d’aigua al reactor biològic es fa a cabal regulat gestionat des del quadre de control

📌S’ha substituït tot el cablejat elèctric existent realitzant la nova instal·lació sota la normativa actual del RBT

📌S’ha instal·lat un nou quadre de control proveït del mòdul de comunicació Stenco Online per a la gestió de l’EDAR a distància, fent avisos d’alarma via e-mail o SMS, genera històrics i gràfiques dels principals paràmetres controlats

📌La Depuradora d’Aigües Residuals tracta de l’ordre de 150m3/dia d’aigua residual procedent del centre comercial

📌La instal·lació, muntatge, ampliació i posada en marxa va ser realitzada pels nostres tècnics especialitzats

🎯♻️!Gràcies a la nostra solució, el nostre client està optimitzant els seus costos operatius i econòmics, i està abocant sempre els abocaments per sota dels límits màxims fixats per l’Administració Hidràulica!

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

Renovacion-Certificaciones-Internacionales-Sistema-de-Calidad-1280x844.jpeg
28 March, 2023

by Stencoadmin

🎯Stenco disposa de Certificats de Qualitat des de fa més de 35 anys, per aportar Valor, Qualitat, Confiança i Seguretat a tots els nostres clients en tots els àmbits d’actuació de la nostra empresa: Assessorament, Formació, Enginyeria, Anàlisi d’Aigües, Servei Post Venda , SAT, Tractament d’Aigües i Prevenció de Legionella.

Acabem de renovar les Certificacions de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut d’acord amb les respectives Normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 per a la totalitat dels serveis i productes de Stenco.

📌Aquestes certificacions evidencien el compliment d’unes normes internacionals de referència molt exigents i la correcta implantació per part de tot l’equip de Stenco que garanteixen que el disseny, anàlisi, productes i/o serveis proporcionats estan ben gestionats i controlats per tota l’organització, enfocat a la millora contínua i compromès amb la Seguretat, la Sostenibilitat i el Medi Ambient.

📌La Certificació d’un Sistema Integrat de Qualitat augmenta l’efectivitat dels processos a l’empresa, impulsa la sostenibilitat, integració ambiental, seguretat i salut laboral de totes les nostres activitats desenvolupades i contribueix de manera determinant a garantir la satisfacció del client, atorgant-li a Stenco un valor afegit i element diferenciador respecte a la competència.

🎯Amb tot això, Stenco segueix apostant per la Qualitat, la Seguretat, la Salut i la Sostenibilitat Ambiental com a part essencial de la nostra gestió empresarial, impulsant la millora contínua dels processos i l’orientació a l’excel·lència del servei prestat al client, i treballant en la incorporació dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a l’estratègia empresarial de tot el Grup MTA.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de tot el Cicle Integral de l’Aigua de cada client!

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49