Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Uncategorized @ca archivos | Stenco

nanofiltracion-1280x960.jpg
23 February, 2024

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5 m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯En aquest cas, el nostre client és una important empresa farmacèutica, líder mundial al seu sector, realitzant-se l’execució d’aquesta instal·lació en el marc d’actuacions destinades a reduir el consum d’aigua com a política d’empresa a causa de la Sequera que patim a moltes parts d’Espanya:

📌Stenco va dissenyar, fabricar i instal·lar un Sistema de Tractament mitjançant un Equip de Nanofiltració per a recuperació parcial del rebuig de la Planta d’Osmosi Inversa de què ja disposa el client.

📌El Sistema de Tractament complet va constar de les següents unitats:

-Emmagatzematge d’aigües de rebuig i bombament cap al tractament.

-Ajust de pH i dosificació de dispersant.

-Equip de Nanofiltració, amb una producció de 3 m3/h, obtenint una recuperació del 40%

📌El Dep. d’Enginyeria de Stenco va dissenyar i adaptar tots aquests Equips de Tractament a totes les necessitats requerides pels nostres clients

👉🏻En aquesta publicació volem destacar que, en el nostre cas, la nanofiltració permet complir els requisits marcats pel client amb un consum energètic menor respecte al d’una òsmosi inversa.

📍La Nanofiltració és capaç d’eliminar les sals dissoltes presents a l’aigua i en aquesta instal·lació permet l’estalvi de més de 18.000 m3

📍El Quadre de Control de l’Equip disposa d’un sistema de control i gestió remot mitjançant la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

📍El nostre subministrament ha consistit en el lliurament d’un projecte clau en mà, incloent-hi el disseny i subministrament dels Equips, el muntatge electromecànic i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

💧♻️ L’actual situació crítica de Sequera a Andalusia i Catalunya requereixi estalviar aigua i implantar Equips per optimitzar i Recircular Aigua en qualsevol activitat econòmica o social amb la màxima eficiència possible.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

Reutilizacion.jpg
14 February, 2024

by Stencoadmin

🎯El Govern de la Generalitat de Catalunya ha declarat l’Estat d’Emergència a 202 municipis més de Barcelona i Girona per la greu Sequera

👉🏻Municipis de la Unitat Hidrològica Ter-Llobregat en estar els embassaments d’aquesta zona just per sota del 16%

📌Municipis que agrupen 6 milions de persones

📌Zones amb una gran activitat econòmica i industrial

📌Entraran a la primera Fase d’Emergència de Sequera

📌Previsibles reduccions de pressió d’aigua als domicilis i activitats no essencials

📌Possibles talls horaris d’aigua d’aigua en cas que sigui necessari

📌Reducció del 80% de l’aigua per a usos agrícoles i 50% en ramaderia

📌Reducció del 25% per a usos industrials i recreatius

👉🏻Les greus conseqüències de la major Sequera de la història de Catalunya es van ampliant en totes les activitats econòmiques

Podem esperar, 3 o 4 anys complicats i difícils, fins que les mesures estructurals i noves infraestructures estiguin implantades per mitigar part d’aquesta i properes Sequeres, en funció que plou de la manera necessària

💧Una situació molt greu i preocupant per a tots 😱

✅🔄♻️ A Stenco i a les empreses del Grup MTA, disposem d’experiència i referències en tractaments i tecnologies per aplicar per a un Ús Eficient de l’Aigua o per Reciclar-la per tornar-la a Reutilitzar a Indústries, Hotels, Habitatges oa qualsevol Activitat Econòmica que utilitzi Aigua i preparar un Pla d’Estalvi d’Aigua💧 a qualsevol punt d’Espanya

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya

ℹ️Sol.licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/equipos-tratamiento-agua/

Stenco-Operador-1280x846.jpg
31 January, 2024

by Stencoadmin

🎯Stenco, disposa de més de 60 anys d’Experiència en Formació, Anàlisi, Tractament, Depuració i Reutilització de l’Aigua a tot el Cicle Integral.

🏭💨No obstant, el nostre origen l’any 1960 va ser disposar d’un sol producte holandès per al tractament de l’aigua en calderes de vapor, inicialment al sector tèxtil a la província de Barcelona.

Actualment segueix sent una de les nostres activitats importants amb multitud de productes i serveis per a calderes i cogeneracions a tots els sectors. a tot Espanya.

👉🏻Durant tots aquests anys hem evolucionat, crescut, innovat, ampliat, desenvolupat, expansionat i creat multitud de productes i serveis relacionats amb tot el Cicle de l’Aigua a tots els Sectors Industrials i de Serveis a tot Espanya, i alhora realitzant projectes internacionals .

Actualment les nostres activitats són:

📌Tractament de Calderes

📌Prevenció de Legionella

📌Tractaments de Circuits de Refrigeració

📌Tractaments d’Aigua Sanitària

📌Equips i Projectes

📌Servei Post Venda – SAT

📌Desinfeccions Tècniques

📌Laboratori d’Anàlisi

📌Auditories Ambientals

📌Depuració d’Aigües Residuals

📌Reutilització d’Aigües

📌Assessorament i Formació

👉🏻Durant aquests 63 anys hem ofert Solucions a més de 15.000 clients, amb més de 60.000 Equips i Instal·lacions, més de 40.000 alumnes formats i més de 25 milions d’anàlisis d’aigües.

📈Stenco forma part del Grup MTA, amb 7 empreses nacionals relacionades amb el cicle integral de l’aigua, amb unes instal·lacions de més 20.000m2, una facturació superior a 25M€, més de 150 persones i amb el Propòsit Social de millorar la Qualitat del Aigua, Depurar els Abocaments al Medi Ambient i prevenir brots de Legionella; Estalviant, Reciclant i realitzant una Gestió i Tractament Eficient de l’Aigua 💧♻️💙

💪🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

👉🏻Volem agrair a tots els nostres Clients la confiança en els nostres serveis, productes, capacitats, professionals i valors de Stenco!! 🤗💝🤗

Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

✅ Sempre millorant el present, amb visió de futur, però aprenent i sense oblidar el nostre passat.

ℹ️Més info: www.stenco.es

PPCL.png
26 January, 2024

by Stencoadmin

🎯Durant els darrers 25 anys ha estat realitzant, impulsant i evolucionant en la Prevenció i Control de la Legionella, a les instal·lacions de risc en tots els seus clients industrials i de serveis: aigua sanitària, refredadors evaporatius, spa´s, piscines, sistemes contra incendis, centrals humidificadores, reg no agrícola, circuits de refrigeració, rentat de vehicles, nebulitzadors, fonts ornamentals, etc.

En aquesta ocasió una multinacional del sector establerta al nord d’Espanya, no contenta amb el proveïdor anterior, va contactar amb Stenco per implantar i millorar el Pla de Prevenció i Control de Legionella (PPCL) en totes les seves instal·lacions de risc, segons els nous requisits del RD 487/2022 de Prevenció de Legionella.

📌El nostre Dep. Tècnic va realitzar un primer Diagnòstic detallat de tot el cicle de l’aigua a les seves instal·lacions, visita tècnica, presa de mostres i dades tècniques

📌 Realitzem una proposta tècnica global, incloent el PPCL a les torres de refrigeració i aigua sanitària, però amb una visió integral, amb l’objectiu de complir amb la legislació vigent, però alhora donant un valor afegit al client de seguretat, fiabilitat, solvència, informatització, gestió, estalvi d’aigua i estalvi econòmic important

📌De les millores proposades i acceptades cal destacar: un desqualificador, un equip d’osmosi inversa, usos de biocides no oxidants per poder millorar la prevenció de corrosions, millorar i racionalitzar el procés de depuració posterior de tots els abocaments a l’EDARI, informatització, control i gestió en continu del PPCL

💧♻️💪🏻Totes aquestes millores han permès complir tots els requisits legals en prevenció de Legionella, però amb una visió global, millorant l’eficiència i solvència dels seus tractaments, aconseguint un notable estalvi d’aigua utilitzada, estalvi de temps i un estalvi econòmic global de 32.000€/any, recuperant la inversió dels nous equips en menys de 2 anys.

👉🏻STENCO dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client del Cicle Integral de l’Aigua i Legionella.

✅Tenim Certificats tots els nostres serveis de Prevenció i Control de Legionella segons la Norma ISO 9001, 45001,14001, Certificat Cert-LEGIO de Solvència Tècnica i Empresarial i de l’Acreditació per ENAC de més de 100 paràmetres, inclosos presa de mostres.

🎯Totalment preparats per realitzar un Servei Excel·lent i Competitiu per a tots els nostres clients, a tot Espanya, amb les noves exigències tècniques del RD 487/2022 de Prevenció de Legionella.

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

LLibre-Stenco-1.png
18 January, 2024

by Stencoadmin

🎯Amb motiu del nostre 60 Aniversari de Stenco, fa 3 anys, vam començar a revisar i actualitzar en profunditat el Llibre i a finals del 2022 vam publicar en format digital i 2.000 exemplars en paper la 5a Edició, ampliant notablement els capítols d’Aigües Residuals, Equips de Procés, Prevenció de Legionella i incorporant un capítol nou de Reutilització, ampliant 165 pàgines més respecte a la darrera edició, disposant ara de 10 capítols i 717 pàgines en total

📖💧Avui volem destacar el Capítol 9 del Llibre “Reutilització d’Aigües” de 68 pàgines, un capítol totalment nou d’aquesta edició, amb els apartats següents:

 📌 Introducció

  📌Terminologia

📌 Normativa i marc legal actual

📌 Requisits de qualitat de l’aigua regenerada segons usos

📌 Usos d’aigua regenerada

📌 Tipus de contaminants específics per a la reutilització

📌 Tractaments més utilitzats

📌aigües industrials reutilitzades

📌Aigües regenerades a l’agricultura, usos recreatius i mediambientals

📌control analític

📌Procediment d’assignació i concessió de l’autorització

📌Reciclatge d’aigües grises

📌Aprofitament d’aigües pluvials en edificació

📌Conclusions

👉🏻El Llibre Incorpora els nous requisits tècnics i legals europeus i nacionals per a Reutilització d’Aigües, Aigües Residuals, el RD 3/2023 per a Aigües de Consum i el RD 487/2022 de Legionella

♻️💧També inclou els conceptes tècnics i legals per a Reutilitzar l’Aigua, molt important en èpoques de Sequera i restriccions d’aigua com l’actual

📚 Durant aquests 20 anys hem realitzat 4 edicions del llibre actualitzant-ne el contingut, amb més de 8.000 exemplars venuts i difosos entre clients, enginyeries, universitats tècniques, personal de l’Administració Sanitària i Hidràulica, col·laboradors, empreses i tècnics del Sector de l’Aigua, consolidant el nostre Llibre com un dels referents del sector de Tractaments d’Aigües

💧😊Estem molt orgullosos de la nostra trajectòria formativa, amb 10.000 exemplars del Llibre Stenco, més 3.000 cursos de formació realitzats i més de 30.000 alumnes formats a tot Espanya, que complementen i impulsen el nostre Propòsit Social de millorar la qualitat de l’aigua, dels vert al medi ambient, estalviar aigua i prevenir brots de legionel·losi

 ✅Amb més de 60 anys d’experiència, som l’única empresa nacional de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector que disposa d’un Llibre tan complet sobre Tractaments d’Aigües, alhora que és l’empresa amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya

ℹ️Sol·licitar Llibre Stenc: https://www.stenco.es/ca/llibre-stenco-tractaments-daigues/

☑️Més info Stenco: https://www.stenco.es/

DepuradoraAARR-1280x1044.jpeg
10 January, 2024

by Stencoadmin

STENCO dissenya, subministra, instal·la, posa en marxa i manté Plantes de Tractament d’Aigües Residuals, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 En aquest cas, el nostre client, una important empresa del sector cimenter, requeria els nostres serveis per a la instal·lació d’un Sistema de Depuració dels abocaments d’Aigües Residuals.

📌El nostre Dep. d’Enginyeria va dissenyar un sistema de tractament, consistent en un Reactor Biològic Seqüencial (SBR), que permet garantir l’eliminació, tant de la contaminació orgànica com de la nitrogenada.

📌La instal·lació disposa d’un Separador d’Hidrocarburs, previ al Reactor Biològic, per al tractament de les aigües generades a la neteja de vehicles i les aigües pluvials procedents de la zona de neteja.

📌La unitat SBR realitza les diferents etapes del procés de depuració, aireig, agitació i decantació, de forma seqüencial i completament automàtica al mateix dipòsit de reacció

📌El sistema de tractament instal·lat permet assolir la qualitat de l’aigua requerida per abocar-lo a col·lector municipal, tant en paràmetres de contaminació orgànica (DQO), com nitrogenada (NTK i Amoni)

👉🏻En aquesta publicació volem destacar el procés de Desnitrificació mitjançant la tècnica de l’aireig seqüencial com a complement de la depuració biològica:

📍El sistema està dissenyat per treballar amb un cabal a tractar de 10 m3/dia i disposa d’un dipòsit de reacció biològica de 11 m3 de volum

📍El quadre de control incorpora un sistema de telemetria que permet la comunicació amb la planta a distància, així com l’enviament d’avisos d’alarma de manera personalitzada en cas de produir-se

📍L’abast dels nostres serveis ha inclòs el disseny, el subministrament i muntatge de tots els Equips, així com la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

Desnitrificador6-1280x830.jpg
4 December, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5 m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 En aquest cas, el nostre client, important empresa del sector alimentari, requeria els nostres serveis per a la instal·lació d’un sistema de tractament per a l’eliminació dels nitrats present en una aigua de pou.

📌El nostre Dep. d’Enginyeria dissenyo un Equip de Desnitrificació automàtic compost per una columna d’Intercanvi Iònic amb un llit de resines aniòniques fortes, selectives per a la retenció de nitrats

📌En aquesta ocasió degut, a les necessitats del lloc d’implantació de l’Equip indicat pel client, el nostre Dep. d’Instal·lacions ha procedit a executar el frontal de vàlvules deslocalitzat de la columna per disposar de més espai i ergonomia en les futures intervencions de manteniment

📌L’Equip realitza el procés de regeneració de manera totalment automàtica per control del volum d’aigua subministrat

📌El Sistema de Tractament utilitza salmorra líquida en el procés de regeneració. El control del nivell d’ompliment del tanc intermedi amb sal procedent del tanc nodrissa està inclòs al quadre de control. Així mateix, el tanc nodrissa disposa d’un nivell analògic que informa el client de la quantitat de regenerant disponible.

👉🏻En aquesta publicació volem destacar el procés de Desnitrificació mitjançant la tècnica de l’Intercanvi Iònic.

📍L’Equip està dissenyat per treballar a un cabal de producció de 30m3/h i té una capacitat de subministrament d’aigua desnitrificada entre regeneracions de 410 m3.

📍El Quadre de Control incorpora un Sistema de Telemetria que permet la comunicació amb l’Equip de Tractament a distància, així com l’enviament d’avisos d’alarma de manera personalitzada en cas de produir-se

📍L’abast dels nostres Serveis ha inclòs el disseny, el subministrament i muntatge dels Equips, així com la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

sequera-CAT-1280x853.jpeg
23 November, 2023

by Stencoadmin

🎯 Tot i les últimes pluges a diverses zones d’Espanya, masses embassaments segueixen molt baixos en altres zones que no plou o no plou suficient, amb mínims del 19% a Guadalquivir i a Catalunya, seguint en una important Sequera perllongada de 3 anys i seguim a zones amb Escassetat d’Aigua en estat d’Alerta i fins i tot d’Emergència.

💧L’Escassetat, coneguda com a sequera hidrològica, està relacionada amb els possibles problemes d’atenció de les demandes.

A Catalunya segueix sense ploure, i els embassaments del Ter i Llobregat no arriben al 19%.Una gran part de les conques internes de Catalunya i la província de Barcelona, tal com ha informat l’ACA, estan a punt de passar a l’estat actual de Excepcionalitat al de pre Emergència, com a pas previ a curt termini al de Emergència que suposaria:

📌Passar d’una reducció del 15% al 25% per a usos industrials

📌Passar d’una reducció del 40% al 80% per a reg agrícola

📌Passar d’una reducció del 30% al 50% per a usos ramaders

📌Passar del 15% al 25% per a altres usos recreatius

Segurament es complementarà amb reduccions de pressió d´aigua i alguna restricció horària en zones urbanes; i no es descarta la possibilitat de transportar aigua amb vaixells al port de Barcelona com l’any 2008.

!És la pitjor Sequera des que es deposa de dades, fa més de 113 anys!

💪🏻Tots els consumidors d’aigua (ciutadans, agricultors, empresaris, industrials, entitats, administracions, etc.) hem de ser encara més conscients de la situació actual i fer un consum i ús molt més eficient de l’aigua💧

  ✅🔄♻️ A Stenco i al Grup MTA, disposem d’Experiència i Referències en Tractaments i Tecnologies per aplicar per a un Ús Eficient de l’Aigua i/o per Reciclar-la per tornar-la a Reutilitzar en Indústries, Hotels, Habitatges o en qualsevol Activitat Econòmica que utilitzi Aigua i/o preparar un Pla d’Estalvi d’Aigua 💧💧

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/serveis/equipos-tratamiento-agua/

electrodesionitzador1-1280x2116.jpg
8 November, 2023

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tot tipus d’Equips de Tractament d’Aigües de Procés per produir aigua entre 0,5 m3/h fins a 150 m3/h, i dissenya per a demandes superiors a mida de les necessitats de cada client, des de fa més de 60 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯En aquest cas, el nostre client és un important grup empresarial que desenvolupa solucions en energies renovables, ubicat al nord d’Espanya, que necessitava una aigua desionitzada per al seu procés productiu:

📌Stenco va dissenyar, fabricar i instal·lar un Sistema de Tractament per produir Aigua Desmineralitzada, en aquesta ocasió per poc cabal però amb l’objectiu d’obtenir una aigua de molt elevada qualitat, donant compliment als requisits del client amb valors de conductivitat < 0,1 µS/cm i sílice < 10 ppb

📌El Sistema de Tractament complet va constar de les següents Equips:

-Equip Descalcificador Dúplex amb sistema de regeneració amb alternança de servei

-Equip d’Osmosi Inversa (OI) amb pretractament complet

-Equip d’Electrodesionització (EDI), amb una producció de 2,5 m3/h, obtenint una recuperació del 95%

📌El Quadre de Control de tot el Sistema de Tractament disposa d’un sistema de control i gestió remot a través de la nostra Plataforma Stenco-OnLine que permet interactuar amb la planta des de qualsevol dispositiu connectat a internet

📌El Dep. d’Enginyeria de Stenco va dissenyar i adaptar tots aquests Equips de Tractament a totes les necessitats requerides pels nostres clients

📌L’abast dels nostres serveis ha inclòs el disseny, el subministrament de tots els Equips i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻En aquesta publicació volem destacar l’Electrodesionització (EDI), que combina dues tècniques contrastades per a la purificació de l’aigua com són l’Electrodiàlisi i l’Intercanvi Iònic i no és tan habitual la seva utilització com la resta d’Equips de tractament instal·lats:

📍L’EDI és capaç d’eliminar les sals dissoltes presents a l’aigua amb un baix consum energètic i sense la necessitat de fer servir reactius químics regenerants. El resultat és una aigua de qualitat elevada produïda en continu

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅!Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

9 October, 2023

by Stencoadmin

📣**Aspectes tècnics importants complementaris al RD 487/2022**

🎯S’acaba de publicar l’actualització de la Norma UNE 100030:2023 de Prevenció i Control de Legionella, en la que STENCO ha participat activament en la seva elaboració, dins del Grup de Treball num.12 del Comitè Tècnic de Normalització 100 d’UNE.

Les novetats d’aquesta Norma actualitzada són:

📌Revisió de tots els articles i annexos

📌Tots els annexos passen a ser normatius

📌Nou annex, Excel adjunt molt elaborat i nova sistemàtica d´Avaluació del Risc

📌Nou annex d’elaboració i desenvolupament del PSL

📌Proposta d’anàlisis mínimes de Legionella en un PSL

📌Protocols estàndards de L+D amb hipoclorit sòdic

📌Nou annex del perfil professional del responsable tècnic, incloent formació

📌Temari i durada nous cursos d’Operacions Menors

👉🏻Aquesta actualització era necessària, per complementar aspectes tècnics molt importants, no desenvolupats al RD 487/2023, que el titular de les múltiples instal·lacions de risc (aigua sanitària, risc, fonts ornamentals, rentat de vehicles, nebulitzadors, torres de refrigeració , etc.) i el sector professional disposi d’uns bons criteris comuns aplicables.

📲 Article Tècnic d’anàlisi i valoració de la Norma UNE 100030:2023

ℹ️Comprar la Norma a AENOR: https://tienda.aenor.com/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49