Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Uncategorized archivos | Page 3 of 12 | Stenco

LLibre-Stenco-1-1-1280x958.png
6 July, 2022

by Stencoadmin

🎯L’abril del 2020, amb motiu del 40è aniversari de la fundació de Stenco, vam publicar la primera edició del Llibre “Stenco-Tractaments d’Aigües” amb 8 capítols referents a l’Aigua i els seus Tractaments amb un total de 414 pàgines.
📚 Durant aquests 20 anys hem realitzat 4 edicions del llibre actualitzant-ne el contingut, amb més de 8.000 exemplars venuts i difosos entre clients, universitats tècniques, personal de l’Administració sanitària i hidràulica, col·laboradors i tècnics del Sector de l’Aigua, consolidant el nostre Llibre com un dels referents del sector de Tractaments d’Aigües.
📖💧Amb motiu del nostre 60 Aniversari, fa 2 anys, vam començar a revisar i actualitzar en profunditat el Llibre i ara acabem de publicar en format digital i 2.000 exemplars en paper de la 5a Edició, ampliant notablement els capítols d’Aigües Residuals, Equips de Procés, Prevenció de Legionel·la i incorporant un capítol nou de Reutilització, ampliant 165 pàgines més respecte a la darrera edició entre els següents 10 capítols actuals:
📌Introducció
📌L’Aigua
📌Aplicacions principals de l’aigua
📌Problemàtiques generals en instal·lacions d’aigua
📌Tractament més usual de l’aigua
📌Instal·lacions industrials i tractaments per condicionar l’aigua
📌Prevenció i control de la Legionel·la
📌Aigües residuals
📌Reutilització d’aigües
📌Gestió global de l’aigua a les empreses i indústries
👉🏻Incorpora els nous requisits tècnics i legals europeus i nacionals per a Aigües de Consum Humà, Residuals i el recent RD 487/2022 de Legionel·la.
💧♻️😊Estem molt orgullosos de la nostra trajectòria formativa, amb 10.000 exemplars del Llibre Stenco, més 3.000 cursos de formació realitzats i més de 30.000 alumnes formats a tot Espanya, que complementen i impulsen el nostre propòsit social de millorar la qualitat de l’aigua, abocaments al medi ambient, estalviar aigua i prevenir brots de legionel·losi.
✅Amb més de 60 anys d’experiència, som l’única empresa nacional de Tractaments d’Aigua i Legionel·la del nostre sector que disposa d’un Llibre tan complet sobre Tractaments d’Aigües, alhora que és l’empresa amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d´Espanya.
ℹ️ Sol·licitar info Llibre Stenc: https://lnkd.in/eDDSeYfK
MINIST-SANIDAD.jpg
4 July, 2022

by Stencoadmin

🎯El nostre Director General Sergi Martí, amb més de 20 anys d’experiència en prevenció de Legionel·la, ha realitzat un article tècnic complet d’anàlisi i valoració del nou Reial decret 487/2022 de prevenció i control de la Legionel·la publicat el 22 de juny passat pel Ministeri de Sanitat.
 👉🏻A l’article descriu el passat i present de la legionel·losi a Espanya, l’origen i motius dels canvis legislatius i sobretot analitza i valora àmpliament amb molt de detall el nou RD 487/2022 amb els seus punts positius, incerteses i punts negatius, per a titulars d’instal·lacions de riscos de qualsevol indústria i activitats econòmiques de serveis com hotels, gimnasos, parcs aquàtics, hospitals, escoles, restaurants y bars amb terrasses, peixateries, etc.
📣Les instal·lacions i risc de legionel·losi són molt habituals i nombroses en moltíssims edificis i activitats del nostre entorn:
📌Aigua sanitària
📌Piscines-spa´s
📌Sistemes contra incendis
📌Reg no agrícola
📌Rentat de vehicles
📌Fonts ornamentals
📌Nebulitzadors de terrassa
📌Nebulitzadors de peixateries i verduleries
📌Humidifadors
📌Encara que les úniques mediàtiques són les torres de refrigeració
✔️Stenco va fer moltes aportacions a l’esborrany del RD de Legionel·la, que la majoria s’han incorporat el text definitiu.
✔️Malgrat que hi ha alguns punts que es podien haver realitzat millor, és un bon avenç per a la prevenció de la legionel·losi a Espanya.
🎯Estem molt contents i satisfets que el nostre Director General sigui l’únic professional que ha participat a totes les normatives nacionals relacionades amb formació i prevenció de la Legionella.
Esperem que sigui interessant per a tots els nostres clients, titulars d’instal·lacions de risc, col·laboradors, professionals del sector i inspectors de sanitat ambiental.
BOE.jpg
27 June, 2022

by Stencoadmin

El Ministeri de Sanitat ha publicat el nou R.D. de Legionel·la que s’estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, i que derogarà el RD 865/2003.
📣Resum dels punts més importants a destacar:
📌Moltes més obligacions per als Titulars de les Instal·lacions de risc, Laboratoris i Empreses del Sector.
📌Moltíssims aspectes tècnics estan basats i/o copiats de la UNE 100030.
📌Inclusió de definicions.
📌Ampliació d’instal·lacions de risc.
📌Possibilitat d’implantar a les instal·lacions un PPCL (Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la) basat en Norma UNE, o un PSL (Pla Sanitari davant Legionel·la) basat en avaluació del risc de l’OMS, abans d’un any.
📌Dos anys perquè tots els Anàlisi de Legionel·la acreditats per ENAC, segons ISO 17025.
📌Millora notable a la presa de mostres i responsabilitat del Laboratori que l’analitza.
📌En determinades circumstàncies, les anàlisis de Legionel·la per cultiu es poden complementar amb mètodes ràpids.
📌Nova formació per al personal propi i extern. Per a operacions de manteniment, tractament i desinfecció d’instal·lacions segons la Qualificació Professional específica de Legionel·la de l’INCUAL. Prorrogats 5 anys la validesa dels actuals certificats de formació segons Ordre SCO/317/2003.
📌Inclusió de Taules amb mesures correctores amb positius de Legionel·la per a Torres de Refrigeració, Aigua Sanitària i Piscines-Spa´s.
🎯En general és un bon avenç per a la Prevenció de Legionel·la!
👉🏻Estem informant a tots els nostres clients de totes les novetats i nous requisits generals i específics per a cada instal·lació de risc.
💪🏻 A Stenco ja fa anys que complim tots els nous requisits per a les empreses de serveis, de tractaments d’aigües, neteges i Desinfeccions i Laboratori d’anàlisi de Legionel·la i aigua.
✅ Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Tractaments d’Aigua i legionel·la, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.
📲RD 487 Legio: https://lnkd.in/eBhkqUQt
OI-Nit-1280x853.jpg
13 June, 2022

by Stencoadmin

STENCO dissenya, fabrica, subministra, instal·la i manté Plantes d’Osmosi Inversa des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.
🎯 Realitzem Equips d’Osmosi Inversa per produir aigua entre 0,5m3/h fins a 200 m3/h, i dissenyem per a altres demandes més grans de producció a mida de les necessitats de cada client.
En aquest cas, el nostre client una important indústria del sector alimentari, necessitava un nou sistema d’osmosi per tractar una aigua de pou amb alta concentració de clorurs, salinitat i un elevat contingut de nitrats.
📌Stenco dissenya, fabrica i instal·la un Sistema d’Osmosi Inversa (OI) capaç de produir 148 m3/dia d’aigua.
📌Es va descartar un Equip Desnitrificador per no augmentar l’abocament en clorurs a les aigües residuals.
📌L’Equip d’OI disposa d’un pretractament complet, destacant el filtre previ de sílex antracita, així com una filtració de cartutxos per protegir les membranes del sistema.
📌L’Equip OI també disposa de comptadors de productes químics anticorrosius i antiincrustants per a un millor ajustament de la dosi injectada per m3 d’aigua produït.
📌L’aigua osmotitzada és emmagatzemada en un dipòsit intermedi on és sotmesa a un procés de cloració automàtic, sent bombejada a demanda als punts de consum.
📌El quadre de control de la Planta d’OI disposa a més d’un sistema de control i gestió remot a través de la nostra Plataforma Stenco-Online que permet interactuar amb la planta des de qualsevol dispositiu connectat a Internet.
🎯La instal·lació del sistema d’osmosi permet al nostre client obtenir una aigua de qualitat, de baixa salinitat i amb un contingut de nitrats per sota del límit permès per la legislació d’aigua de consum.
És ben conegut que molts aqüífers de Catalunya i Espanya estan contaminats per nitrats i cal tractar-los adequadament.
✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!!
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre Sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.
CLORADOR-SANTIVERI-1280x1017.jpg
10 June, 2022

by Stencoadmin

Stenco, tenen més de 60 anys d’experiència en el disseny, l’execució, la posada en marxa i el manteniment d’Equips de Tractament d’Aigües a tot Espanya i realitza projectes internacionals.
🔖 Per a tot tipus d’Equips ja sigui per a Aigua Potable, Procés o Residuals: Filtres, Cloradors, Mesuradors-Controladors (rèdox, pH, conductivitat, biocides, etc..), Descalcificadors, Desnitrificadors, Desferritzadors, Osmosi, Desmineralitzadors, Ultrafiltració, , Depuradores F/Q, Biològiques, Oxidació, etc.
🎯En aquesta ocasió el nostre Servei SAT ha substituït un Equip de Cloració i adequat la instal·lació a les necessitats del client, una important indústria alimentària de Castella i Lleó, dissenyant i instal·lat un nou sistema, complint les necessitats del client i tots els requisits tècnics i legals de la legislació d´aigua de consum humà.
En aquesta ocasió volem ressaltar la intervenció i totes les etapes realitzades:
📌Auditoria tècnica prèvia realitzada pel Gestor del client.
📌Planificació consensuada per executar la substitució a l’atur de planta en dia festiu.
📌Disseny i muntatge del nou sistema de mesurament i control de clor d’acord amb les necessitats legals, d’espai i requeriments del client.
📌Instal·lació claus en mà, complint els requeriments de qualitat, normatives d’instal·lació i conducció aptes per a l’aigua de consum humà, pels nostres tècnics de Servei d’Assistència Tècnica (SAT).
📌Posada en marxa, formació i entrega del nou Equip de Cloració al client.
La gestió i la col·laboració eficaç de tota la nostra cadena Inter departamental col·laborant estretament amb els nostres clients, és molt important per disposar d’un bon disseny, muntatge i posterior funcionament i manteniment eficient dels Equips de Tractament.
🎯Volem destacar el valor de STENCO com a empresa líder en serveis per al tractament d’aigua en tot el seu cicle integral, realitzant projectes claus en mà per al tractament adequat d’aigua sanitària efectuat pel nostre Servei SAT, en tot tipus d’indústries i activitats de serveis .
Entre d’altres, realitzant el disseny, fabricació, subministrament, instal·lació, posada en servei i manteniment de sistemes automàtics de mesurament i control de clor, segons les necessitats de cada client.
💪🏻Molt contents de disposar del millor Equip Humà i Servei SAT que pugui tenir una empresa de Tractaments d’Aigua!
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.
✅Stenco, dissenya, implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client, realitzat un excel·lent Servei SAT posterior!
4-Cursos-1280x1280.jpg
10 June, 2022

by Stencoadmin

STENCO realitza moltes activitats Formatives durant tot l’any: Cursos oficials i de formació contínua, Seminaris, Jornades, Webinars, etc… des de fa més de 60 anys a tot Espanya, essent una de les empreses pioneres i líders en aquest sector, havent format més de 30.000 alumnes.
🎯Realitzem cada mes Cursos de Formació en modalitat Presencial, Semi Presencial, OnLine i Aula Virtual.
👨🏼‍🎓Durant els mesos de juny i juliol realitzarem noves edicions dels següents Cursos de Formació:
📌Presa de Mostres adequada d’aigua per analitzar Legionella
📌Equips d’Osmosi Inversa
T, P i O:
📌Renovació Certificat Oficial Legionella
📌Depuració d’Aigües #Residuals Industrials
⏳ De 3h a 10 h lectives
👩🏼‍💻Cursos OnLine
🙋🏼‍♂️Personal especialitzat, tècnic, manteniment i/o de gestió diària relacionada a la Presa de Mostres d’Aigua, Prevenció de Legionella, Equips d’Osmosi Inversa i/o Depuració d’Aigües Residuals a Indústries, hotels, gimnasos, spa´s , escoles, ajuntaments, etc.
🎯A part de disposar el certificat d’assistència, forma’t en tots els aspectes teòrics i pràctics per poder disposar dels coneixements adequats que altres centres no poden transmetre per poca experiència i/o manca de coneixements tècnics que cal tenir per ser eficients i millorar la Presa de mostres d’Aigua, Osmosi Inversa, Legionella, i/o Aigües Residuals.
Inscripcions:
📆 Juny:
📆 Juliol:
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència som l’empresa de Formació i Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, cursos, alumnes formats, referències, certificacions i acreditacions del nostre sector a Espanya.
MedioAmbiente-1280x645.jpg
7 June, 2022

by Stencoadmin

Des del 1973, gràcies a l’ONU, se celebra cada 5 de juny “El Dia Mundial del Medi Ambient” per recordar la seva rellevància i importància.
🎯La Terra se segueix enfrontant a una triple emergència planetària:
📌El clima s’escalfa a un ritme massa ràpid perquè les persones i la natura s’adaptin
📌La pèrdua d’hàbitat i altres pressions sobre la natura han fet que aproximadament 1 milió d’espècies estiguin en perill d’extinció
📌La contaminació continua del nostre aire, terra i aigua.
👉🏼#UnaSolaTierra és la campanya del Dia Mundial del Medi Ambient 2022 en què es pretén conscienciar sobre aquestes tres crisis, alhora que s’anima i fomenta la celebració, protecció i restauració del nostre planeta a través de diverses activitats.
La sostenibilitat es pot aplicar a múltiples aspectes: Des de l’energia, els sistemes de protecció de la biodiversitat, activitats econòmiques, el comerç mundial o el transport, passant per com vivim a les nostres ciutats, com i on s’inverteixen els nostres diners, els nostres sistemes alimentaris i fins el que fem per divertir-nos…..
🎯Donant suport al Dia Mundial del Medi Ambient 2022 i la campanya #UnaSolaTierra pots ajudar a garantir que el nostre bell i únic planeta segueixi sent una llar confortable per a la humanitat.
✅Per tant hem de conservar i protegir al màxim el Medi Ambient!!
🌍🌱💧🌊⛰🦋💧💝A Stenco ho tenim molt clar amb mostreig propòsit social, i per això portem més de 60 anys Cuidant l’Aigua i del Medi Ambient!!
difusores-extraibles-reactor-1280x1290.jpg
10 May, 2022

by Stencoadmin

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals Industrials (EDARI), per tractar de 1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals com en aquest cas.
🎯En aquesta ocasió hem dissenyat, instal·lat i posat en marxa, un nou sistema de difusors extraïble per a un reactor biològic d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals Industrial (EDARI) al Regne Unit, després que Stenco realitzés amb èxit les seves EDARI´s noves a les plantes de producció a Polònia i Espanya.
📌El nostre client, important grup internacional del sector alimentari, requeria una nova millora i ampliació de l’EDARI en una de les plantes europees
📌Dins dels treballs de millora, el nostre Departament d’Enginyeria càlcul i disseny el sistema de graelles extraïbles del nou reactor biològic
📌El sistema consta de 15 graelles extraïbles fabricades en acer inoxidable proveïdes de difusors de membrana de 12”
📌L’aire aportat als difusors prové de tres bufadors governades per variador i consigna d’oxigen.
📌La instal·lació i posada en marxa va ser realitzada pels nostres tècnics especialitzats.
🎯♻️Gràcies a la nostra solució, el nostre client està abocant sempre els seus abocaments per sota dels límits màxims fixats per lAdministració Hidràulica Britànica i ha rebaixat notablement els costos dels tributs de laigua!
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, referències, certificacions i acreditacions d’Espanya.
✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!
XVI_Congreso_SESA-1280x1664.jpg
2 May, 2022

by Stencoadmin

La Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) organitza cada 2 anys el Congrés Nacional de Sanitat Ambiental a diferents ciutats d’Espanya.
✅Aquest any realitza el seu XVI Congrés Espanyol i el VI Congrés iberoamericà del 18 al 20 de maig a Madrid.
🎯Com a cada congrés Stenco copatrocina el Congrés i participa com a ponent a la Taula específica de Legionella:
📌Ponència del Ministeri de Sanitat sobre les novetats del nou RD de Legionella.
📌Ponència de SESA sobre la visió de la inspecció sanitària de les CCAA sobre el nou RD.
📌Ponència de Sergi Martí<https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWbhcwB0B3d7CPxFfcgq0rN2z0TXfYgtZs>, Director General de Stenco, sobre la visió del sector professional.
👉🏻 Amb més de 60 anys d´experiència, som l´empresa de Tractaments d´Aigua i Legionella, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d´Espanya.
ℹ️ Sol·licitar info Congrés: https://lnkd.in/eDtfqx3E
☑️ Més info Taula Legionella: https://lnkd.in/ewnzzAee
foto-curs-presa-mostres-Legio-1-1280x1280.jpg
26 April, 2022

by Stencoadmin

📣A causa de l’èxit obtingut a les primeres convocatòries d’aquest nou curs hem ampliat edicions al maig i juny!!
Queden les darreres places al maig.
📌Necessites o vols formar-te adequadament a la presa de mostres d’aigua per analitzar Legionella?
📌 Vols augmentar o demostrar la teva capacitat tècnica i donar més valor i servei als teus clients?
📌Esteu dubtant a incloure l’abast de la certificació de la ISO 9001 la presa de mostres d’aigua per analitzar Legionella?
📌Estàs pensant ampliar l’àmbit de la teva Certificació i/o fins i tot pensar en l’Acreditació a la presa de mostres?
✔️Actualment, l’imminent nou RD de Legionella, ja contempla aquest tema de forma extensa, responsable i detallada a l’Annex VI, per la qual cosa aquest curs és una excel·lent oportunitat per formar-se i preparar-se per estar més format i afrontar millor aquests nous requisits !
⏳ 4 h lectives
👩🏼‍💻 Curs OnLine a Plataforma E -Learning
👨🏼‍🎓 Objectiu del Curs: formar-se tècnicament per realitzar correctament la presa de mostres d’aigua per a la posterior anàlisi de Legionella, segons Annex V del nou RD de Legionella basat en la Norma UNE 100030.
🙋🏼‍♂️Destinataris: Personal de presa de mostres de laboratoris, tècnics de camp d’empreses DDD, de tractaments d’aigües, de L+D, de serveis i de manteniment higienicosanitari, presa de mostres i gestió diària de les instal·lacions de risc en hotels, gimnasos, spa´s, escoles, centres esportius, centres públics, ajuntaments, indústries, etc. especialment en aigua sanitària i torres de refrigeració.
👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Formació i Tractaments d’Aigua i Legionella, amb més experiència, cursos, alumnes formats, referències i certificacions del nostre sector a Espanya.
El nostre Laboratori disposa de més de 100 paràmetres acreditats per ENAC, inclosa la presa de mostres, segons ISO 17025.
✅ Inscripció edició Maig: https://lnkd.in/eEypNhZZ
✅ Inscripció edició Juny: https://lnkd.in/erHP65Wg
BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49
Scroll Up