Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Sistema de Depuració Biològica

10 January, 2024by Stencoadmin
DepuradoraAARR-1280x1044.jpeg

STENCO dissenya, subministra, instal·la, posa en marxa i manté Plantes de Tractament d’Aigües Residuals, des de fa més de 35 anys a tot Espanya i realitza projectes internacionals.

🎯 En aquest cas, el nostre client, una important empresa del sector cimenter, requeria els nostres serveis per a la instal·lació d’un Sistema de Depuració dels abocaments d’Aigües Residuals.

📌El nostre Dep. d’Enginyeria va dissenyar un sistema de tractament, consistent en un Reactor Biològic Seqüencial (SBR), que permet garantir l’eliminació, tant de la contaminació orgànica com de la nitrogenada.

📌La instal·lació disposa d’un Separador d’Hidrocarburs, previ al Reactor Biològic, per al tractament de les aigües generades a la neteja de vehicles i les aigües pluvials procedents de la zona de neteja.

📌La unitat SBR realitza les diferents etapes del procés de depuració, aireig, agitació i decantació, de forma seqüencial i completament automàtica al mateix dipòsit de reacció

📌El sistema de tractament instal·lat permet assolir la qualitat de l’aigua requerida per abocar-lo a col·lector municipal, tant en paràmetres de contaminació orgànica (DQO), com nitrogenada (NTK i Amoni)

👉🏻En aquesta publicació volem destacar el procés de Desnitrificació mitjançant la tècnica de l’aireig seqüencial com a complement de la depuració biològica:

📍El sistema està dissenyat per treballar amb un cabal a tractar de 10 m3/dia i disposa d’un dipòsit de reacció biològica de 11 m3 de volum

📍El quadre de control incorpora un sistema de telemetria que permet la comunicació amb la planta a distància, així com l’enviament d’avisos d’alarma de manera personalitzada en cas de produir-se

📍L’abast dels nostres serveis ha inclòs el disseny, el subministrament i muntatge de tots els Equips, així com la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

👉🏻Amb més de 60 anys d’Experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua i Legionella del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49