Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Gestió mediambiental | Stenco

Les Normatives i la Legislació aplicables als aspectes mediambientals són gradualment més exigents, absorbint una part cada vegada més important dels recursos a les empreses. Per tal d’ajudar als nostres clients en aquest àmbit, Stenco ha creat el Servei “Ambi.Stenco”, mitjançant el qual assumim la responsabilitat d’assessorar i gestionar la documentació mediambiental de l’establiment, assegurant el compliment de tots els aspectes relatius a Medi Ambient i Seguretat Industrial

  • AMBI.STENCO
  • AUDITORIES DE QUALITAT DE L’AIRE EN AMBIENTS INTERIORS D’EDIFICIS – IEQ
  • AUDITORIES MEDIAMBIENTALS
  • AUDITORIES CICLE DE L´AIGUA – PLANS ESTALVI AGIA (PEA)
AMBI.STENCO

Assessorament continuat com a Servei d’Outsourcing o d’ajuda al Departament de Medi Ambient i Seguretat Industrial del Client, i poden incloure: assessoria jurídica, legalització, permisos i autoritzacions, consultoria tècnica, manteniment de sistemes de Gestió Mediambiental (ISO 14.000, EMAS, etc.) , mitjançant un equip professional interdisciplinari.

AUDITORIES DE QUALITAT DE L’AIRE EN AMBIENTS INTERIORS D’EDIFICIS – IEQ

La qualitat ambiental en edificis és pertorbada de manera constant per la interacció d’agents físics (temperatura, radiació solar, el sistema de climatització, etc), químics (substàncies i / o compostos orgànics i inorgànics) i biològics, produint diversos efectes i conseqüències sobre les persones. Per aquest motiu Stenco analitza els diferents factors que poden condicionar la qualitat de l’ambient interior dels edificis i vam determinar quines poden ser les causes de les desviacions sobre els estàndards, per tal de poder aplicar les mesures correctores necessàries per millorar les condicions ambientals. Les propietats físiques, químiques i biològiques de l’ambient interior poden originar o agreujar malalties en els ocupants dels edificis, i en qualsevol cas sempre afecten el confort de les persones que els habiten i / o utilitzen realitzant les activitats per a les quals l’edifici ha estat dissenyat.

AUDITORIES MEDIAMBIENTALS

Realitzem auditories mediambientals en tots els sectors industrials i de serveis, quantificant i verificant les principals operacions i determinant si els efectes de contaminació que produeix planta o instal·lació en matèria d’Aigües, Residus i Aire estan dins el marc legal de la protecció ambiental. Per tot això constitueix una eina de protecció preventiva i proactiva del medi ambient i suposa un instrument corporatiu per poder incrementar la imatge de l’empresa, l’eficiència i al mateix temps aconseguir reduccions de costos.

AUDITORIES CICLE DE L´AIGUA – PLANS ESTALVI AGIA (PEA)

Realitzem Auditories del Cicle Integral de l’Aigua a tots els sectors industrials i de serveis. És un procés analític que avalua com es gestiona, distribueix i consumeix l’aigua en una determinada instal·lació, edifici, empresa o indústria. L’objectiu principal d’una auditoria del cicle de l’aigua és identificar oportunitats per millorar l’eficiència de l’ús de l’aigua, reduir-ne el consum i assegurar una gestió sostenible dels recursos hídrics.

Aquestes auditories són eines importants per a les organitzacions que busquen millorar la sostenibilitat, la gestió eficient de l’aigua i la responsabilitat ambiental. En identificar i abordar les ineficiències en l’ús de l’aigua, les organitzacions poden reduir els costos operatius, els costos de l’aigua i minimitzar-ne l’impacte ambiental i contribuir a la conservació dels recursos hídrics.

Aquestes auditories són necessàries com a pas previ per fer un Pla d’Estalvi de l’Aigua (PEA) que l’Administració Hidràulica competent (Confederació Hidrogràfica, Organisme de Conca -ACA- o Ajuntament) pugui sol·licitar a una empresa, activitat o indústria en moments d’escassetat d’aigua en alguna determinada zona que es pugui declarar en un estat de Sequera i requereixi una reducció del consum d’aigua realitzat en estat de normalitat.

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49