Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Reciclatge Aigua Residual Depurada sortida EDAR

7 September, 2023by Stencoadmin
clorador-desinfeccion-aarr-1280x1274.jpg

STENCO dissenya, instal·la i posa en marxa tota mena d’Estacions de Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i instal·lacions de Reciclatge i Reutilització, per tractar d’1 m3/dia fins a més de 3.000m3/dia, des de fa més de 35 anys a tota Espanya.

🎯 El nostre client és una empresa de serveis que explota una petita EDAR municipal, la qual ja disposa d’una Depuració Biològica mitjançant Fangs Activats i eliminació de nitrogen.

📌Es tracta d’un client que ja disposa de més Instal·lacions de Reciclatge d’Aigües Depurades dissenyades i executades per Stenco

📌L’Aigua Reciclada és utilitzada en la unitat de deshidratació de fangs i per netaja de vials de l’EDAR

📌La instal·lació de reciclatge té una capacitat per a 3 m3/h d’aigua residual depurada i disposa d’un sistema de tractament de filtració i cloració automàtics

📌El Sistema de Filtració instal·lat consta de dues etapes, mitjançant anelles i sílex-antracita

📌La Cloració automàtica es realitza al dipòsit de PRFV de l’aigua tractada amb capacitat de 15 m3

📌Completa la instal·lació realitzada amb un Grup de Pressió a 4 bar, de 2 x 12 m3/h

📌La instal·lació disposa d’un Quadre de Control que gestiona el funcionament de tots els Equips de Tractament

📌El subministrament i instal·lació s’ha realitzat clau en mà, incloent la instal·lació electromecànica i la posada en marxa realitzada pels nostres tècnics especialitzats

🎯♻️Gràcies a la nostra solució, el nostre client disposa de capacitat per reduir el consum d’aigua de consum humà per a serveis auxiliars en més de 18.000 m3!

📍Aquesta és una de les múltiples solucions que estem implantant des de fa anys als nostres clients, però amb l’estat actual d’excepcionalitat i emergència de Sequera a moltes zones d’Espanya, han augmentat les sol·licituds de Reciclatge i Reutilització de les aigües utilitzades per a diferents usos , a tots els sectors industrials i de serveis.

📍Amb les pluges actuals no han augmentat els nivells d’aigua als embassaments, per la qual cosa la situació de la Sequera continua sent crítica.

📍En qualsevol instal·lació que utilitzi aigua es pot millorar la seva eficiència, i de manera complementària estudiar i implantar estalvis d’aigua, reciclatge i/o reutilització de l’aigua.

👉🏻Amb més de 60 anys d’experiència, som l’empresa de Tractaments d’Aigua del nostre sector, amb més Experiència, Referències, Certificacions i Acreditacions d’Espanya.

✅Stenco, dissenya i implanta sempre la millor solució tècnica i econòmica possible a cada problemàtica concreta de cada client!

ℹ️Sol·licitar info: https://www.stenco.es/ca/contacto/

☑️Més info: https://www.stenco.es/ca/proyectos-ingenierias-aguas/

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49