Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Tractament de calderes i cogeneracions | Stenco

  • CONTRACTES INTEGRATS PER RESULTATS
  • CARPETA DIGITAL – CONTROL DOCUMENTAL
  • TRANSI.STENCO – LOGÍSTICA DE SUBMINISTRAMENT
  • TRACTAMENTS QUÍMICS I FÍSICS
  • SECTOR INDUSTRIAL
  • SECTOR SERVEIS
CONTRACTES INTEGRATS PER RESULTATS

La solució dissenyada per Stenco es vehicula a través d’un Contracte de resultats: el Client paga 1 Cost conegut per obtenir un resultat acordat. El preu del Contracte inclou totes les eines necessàries per complir amb els nostres compromisos: Consumibles, Assistència Tècnica, Equips de Monitorització i Control, etc. Mentre que els resultats es mesuren a través d’Indicadors Clau d’Eficàcia, en base a paràmetres objectius acordats amb el Client.

CARPETA DIGITAL – CONTROL DOCUMENTAL

Hem desenvolupat una eina exclusiva per a l’arxiu i gestió de tota la informació relativa als nostres Programes de Gestió, a la qual s’accedeix a través de la nostra pàgina web mitjançant codis personalitzats per a cada client. En aquest apartat es localitzen Butlletins Analítics, Informes Tècnics, Fulls de Productes, Registres d’Empresa, etc. És possible també obtenir gràfics i quadres de resum de resultats analítics per utilitzar en les Inspeccions de Sanitat sobre Control de la legionel·la.

TRANSI.STENCO – LOGÍSTICA DE SUBMINISTRAMENT

Aquest servei permet simplificar als nostres Clients aquells aspectes relacionats amb la gestió logística i administrativa associada al subministrament dels productes químics per al tractament de l’aigua. La solució TRANSI.STENCO consisteix en el subministrament i transvasament dels productes a un dipòsit d’emmagatzematge ubicat a la planta del Client, integrat en una cubeta anti vessaments. El transvasament es realitza a través del nostre transportista, sense necessitat d’intervenció per part dels operaris del Client i sense generar residus d’envasos buits.

TRACTAMENTS QUÍMICS I FÍSICS

El tractament físic i / o químic controlat en calderes de vapor, aigua calenta i cogeneracions industrials incideix directament en la conservació de la instal·lació, sobre problemàtiques d’incrustació i / o corrosió.

Stenco disposa d’una àmplia gamma de productes químics i físics per a solucionar qualsevol problemàtica.

SECTOR INDUSTRIAL

El nostre enfocament es basa en un coneixement profund dels diferents processos industrials particulars, que té en compte la criticitat dels diferents equips utilitzats (intercanviadors, reactors, autoclaus, pasteuritzadors, etc.), així com l’impacte relatiu de l’aigua en les seves prestacions i en l’eficàcia global del procés. Per a això es defineixen les variables crítiques de control i les eines de monitorització i automatització específiques en cada tipus d’instal·lació.

SECTOR SERVEIS

L’aigua s’utilitza àmpliament en els diferents establiments del Sector Serveis, ja sigui per a la refrigeració dels grups de fred i climatització, els sistemes d’aigua sanitària freda i calenta o els serveis de bugaderia i cuina. En els casos on hi ha piscines i spas és indispensable mantenir unes òptimes condicions que assegurin la qualitat higienicosanitària de l’aigua. Els Programes de Stenco consideren tots els aspectes clau per a l’automatització i el control de les instal·lacions.

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49