Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Qualitat de l'Aire en l'Interior d'Edificis | Stenco

Les activitats quotidianes (educatives, laborals, sanitàries, oci, etc.) obliguen diàriament a la permanència prolongada de les persones a tot tipus d’oficines, edificis i instal·lacions urbanes o industrials.

Segons l’OMS, la població de les ciutats i treballadors en oficines passa entre el 80 i el 90% del seu temps en ambients tancats, el aire està contaminat en major o menor grau, el que pot ocasionar greus problemes per a la salut.

En l’actualitat hi ha prou indicis que a les oficines, escoles, hospitals,, centres comercials, residències de gent gran, etc., coexisteixen bacteris, virus, àcars, partícules, fum ambiental de tabac, etc, capaços d’alterar la qualitat de l’aire interior i originar efectes nocius en la salut de les persones.

Segons estimacions de l’Agència de Protecció Ambiental nord-americà (EPA) els nivells de contaminació en ambients tancats poden arribar a ser de 10 a 100 vegades més elevats que les concentracions exteriors, la qual cosa unit a les condicions operatives no adequades de sistemes de ventilació i recirculació d’aire, refrigeració i / o calefacció, fan preveure un problema potencial de la qualitat de l’aire dins d’aquests espais i provocar malestar, baixes laborals, baix rendiment i la “síndrome d’edifici malalt”.

Per complir amb el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) han de realitzar anàlisis periòdiques de la qualitat de l’aire de l’interior dels edificis analitzant possibles contaminants químics (CO, CO2, NOx, SO2, etc ..), físics (humitat , temperatura, soroll, etc ..) i biocontaminants (humitat, ventilació, fongs, etc ..).

Stenco disposa d’experiència, de tècnics qualificats, d’equips de mesura en camp i d’un Laboratori acreditat per realitzar tots aquests controls segons la Norma UNE 171.300 i UNE 100012 i de realitzar el corresponent informe tècnic.

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49