Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Neteges i Desinfeccions d'instal·lacions d'aigua | Stenco

Stenco està inscrita en el Registre d’Establiments i Serveis Biocides (ROESB) a tot Espanya, i en el Registre d’Empreses Instal·ladores i Mantenidores d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, per poder realitzar Neteges i / o Desinfeccions de qualsevol instal·lació d’aigua amb les seves conduccions i dipòsits corresponents per mantenir-les en condicions òptimes de servei i complir amb la legislació estatal i autonòmica.

  • NETEJA I DESINFECCIÓ DE CIRCUITS D’AIGUA POTABLE
  • NETEJA I DESINFECCIÓ DE TORRES DE REFRIGERACIÓ
  • NETEJA I DESINCRUSTACIÓ DE CENTRALS HUMIDIFICADORES I HUMIDIFICADORS
  • NETEJA I DESINFECCIÓ DE REFREDADORS EVAPORATIUS
  • NETEJA I DESINFECCIÓ D’ALTRES INSTAL·LACIONS
  • NETEJA I DESINCRUSTACIÓ DE CALDERES INDUSTRIALS
  • INFORMES TÈCNICS
NETEJA I DESINFECCIÓ DE CIRCUITS D’AIGUA POTABLE

Tant en circuits d’aigua freda com d’aigua calenta en indústries com edificis públics (hotels, poliesportius, col·legis, etc ..) s’ha de fer una neteja dels seus dipòsits d’acumulació d’aigua i una desinfecció de les seves conductes segons la legislació vigent. Stenco disposa de personal, experiència i equipament adequat per poder-les realitzar.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE TORRES DE REFRIGERACIÓ

Tant en torres de refrigeració, condensadors evaporatius com en altres sistemes anàlegs s’ha de realitzar dues neteges i desinfeccions anuals dels seus dipòsits d’acumulació, de les seves conductes i equips segons la legislació vigent. Stenco disposa de personal, experiència i equipament adequat per poder-les realitzar.

NETEJA I DESINCRUSTACIÓ DE CENTRALS HUMIDIFICADORES I HUMIDIFICADORS

En totes les centrals humidificadores s’ha de realitzar neteges i desinfecció anuals de les seves basses d’acumulació, de les seves conductes i equips segons la legislació vigent. Stenco disposa de personal, experiència i equipament adequat per poder-les realitzar.

NETEJA I DESINFECCIÓ DE REFREDADORS EVAPORATIUS

En tots els equips de refredadors evaporatius s’ha de realitzar una neteges i desinfecció anual dels equips segons la legislació vigent. Stenco disposa de personal, experiència i equipament adequat per poder-les realitzar.

NETEJA I DESINFECCIÓ D’ALTRES INSTAL·LACIONS

L’art. 2 del Reial Decret 865/2003, de manera que s’estableixen els criteris higiènics-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi indica que és d’àmbit d’aplicació altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols a part de humectadors, fonts ornamentals, sistemes contra incendis, sistemes de reg urbà, elements de refrigeració per aerosolització, etc ..

La norma UNE 100030 actualitza les instal·lacions a realitzar la neteja i desinfecció com a nebulitzadors, camps esportius, rentats de vehicles i qualsevol altra instal·lació que pugui produir aerosolització en ambients interiors o exteriors.

NETEJA I DESINCRUSTACIÓ DE CALDERES INDUSTRIALS

La legislació actual d’aparells a pressió i ITC MIE-AP1, 9 obliga a inspeccionar i netejar anualment l’interior de calderes i cogeneracions industrials. Stenco disposa de personal tècnic qualificat i material adequat per a realitzar les Neteges necessàries.

INFORMES TÈCNICS

Stenco realitza sempre un Informe Tècnic de tots els serveis de Neteja i / o Desinfecció realitzats per persones amb gran experiència i qualificació tècnica.

BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49