Experts en Anàlisis, Aigua i Legionella
(+34) 902 430 731ÀREA CLIENTS

Equips de tractament d'aigua | Stenco

La majoria dels Processos Industrials i Establiments de Serveis necessiten de qualitats d’aigua que de vegades no es corresponen amb la font d’origen disponible, ja siguin aigües de Xarxa Pública o de Captació Pròpia (pous, rius, pantans, …). Stenco disposa d’experiència i capacitat per dissenyar tot tipus d’equips modulars per al tractament de l’aigua, així com per a l’execució de múltiples projectes d’enginyeria específics amb lliurament de plantes clau en mà: osmosi inversa, filtració, desmineralització, ultrafiltració, desnitrificació, descalcificació , etc …

  • DISSENY I PROJECTES
  • EQUIPS PER A PROCESSOS INDUSTRIALS
  • EQUIPS PER A INDÚSTRIA FARMACÈUTICA
  • EQUIPS PER A L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ-INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
  • AUTÒPSIES DE MEMBRANES OSMOSI INVERSA, NANOFILTRACIÓ I ULTRAFILTRACIÓ
  • SERVEI 24H- 7 DIES SAT
  • SERVEI POST VENDA-S.A.T.
DISSENY I PROJECTES

El nostre Departament Tècnic, conegut un problema i les dades necessàries, pot dissenyar la millor solució per al tractament de les seves aigües, ja sigui per al seu ús en un circuit o procés concret, ja sigui per al seu abocament final amb les característiques adequades a cada cas.

EQUIPS PER A PROCESSOS INDUSTRIALS

Una àmplia gamma d’equips estandarditzats o dimensionats a la mida de cada necessitat permet donar solució a qualsevol problema de tractament d’aigües davant les necessitats que pugui plantejar una indústria per disposar d’una qualitat d’aigua concreta.

EQUIPS PER A INDÚSTRIA FARMACÈUTICA

Dins el sector farmacèutic, l’elevada exigència a què obliga l’obtenció d’aigua purificada per procés, així com en ocasions el complex tractament de les aigües residuals, ha portat al fet que Stenco desenvolupi sistemes específics per a aquest sector i estableixi contractes de manteniment preventiu per controlar permanentment les instal·lacions dissenyades.

EQUIPS PER A L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ-INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Les actuals normatives per al tractament i control de l’aigua que directament o indirectament pugui utilitzar-se per consum humà (Reial Decret 140/203), així com les pròpies necessitats de la Indústria Alimentària, obliguen a disposar d’equips específics que Stenco té o pot dissenyar i subministrar.

AUTÒPSIES DE MEMBRANES OSMOSI INVERSA, NANOFILTRACIÓ I ULTRAFILTRACIÓ

Assaigs i Serveis específics per a dissenyar les causes dels problemes detectats en els sistemes d’osmosi inversa, nanofiltració i ultrafiltració. Possible observació amb microscòpia i anàlisi amb EDX.

Identificació de dipòsits, incrustacions, caracterització de les membranes, rebuig de sals i cabal, proves d’oxidació, integritat i de neteja de les membranes.

SERVEI 24H- 7 DIES SAT

Disposem d’un Servei d’Assistència Tècnica (SAT) amb disponibilitat 24hores, exclusiu per als nostres clients, per a l’assistència tècnica telefònica i / o correctiva in situ en cas de necessitat de tots els seus Equips de Tractament d’Aigües que consideri oportú, per mantenir operatiu els equips en cas de possibles avaries ocasionades per motius imprevistos.

SERVEI POST VENDA-S.A.T.


Un Equip propi de tècnics de camp qualificats i amb gran experiència pot atendre, amb rapidesa i garanties, les possibles avaries que puguin sorgir en els seus equips o instal·lacions de tractament d’aigües o realitzar visites periòdiques per evitar que es produeixin, mitjançant la contractació de manteniment preventiu.


BARCELONA

Central


Pot contactar amb la nostra central a través de:


(+34) 902 430 731

www.stenco.es

info@stenco.es

LOCATIONS

Estem a prop de vostèMadrid (+34 ) 918 30 03 34Barcelona (+34 ) 935 72 02 80Zaragoza (+34 ) 976 25 83 81Valencia (+34 ) 963 217 055Sevilla (+34 ) 955 186 556Bilbao (+34 ) 945 10 01 41Vigo (+34 ) 986 919 065Valladolid (+34 ) 983 669 076Murcia (+34 ) 968 929 011Canarias (+34 ) 922 33 47 49